افزودنی جاذب سموم قارچی خوراک دام،طیور و آبزیان
پودر مخلوط با خوراک
دسته دارویی : جاذب سموم قارچی
ترکیب : هر کیلوگرم حاوی:
زئولیت طبیعی(آلومینوسیلیکات) 900 گرم
ذغال چوب 30 گرم
عصاره دیواره سلولی مخمر 20 گرم
موارد مصرف :
جیره های غذایی آلوده به سموم قارچی با کاهش مصرف خوراک،افزایش ضریب تبدیل غذایی،کاهش رشد و تولید ،اختلال در تولید مثل،وجود باقیمانده سموم در تولیدات دامی،تضعیف سیستم ایمنی و متعاقباٌ افزایش احتمال ابتلا به انواع بیماریها،عدم پاسخ گیری مناسب از واکسیناسیون ،افزایش مصرف آنتی بیوتیکها و افزایش مدت زمان درمان با آنتی بیوتیکها موجب ضررهای اقتصادی به پرورش دهندگان می شود.
تی توکس® جهت مقابله با مایکوتوکسین ها در تمام گونه های حیوانی با جذب انواع سموم قارچی موجود در خوراک نظیر آفلاتوکسین B1,B2 ،زیرالنون،اکراتوکسین A ،DON ،توکسین T2 و … از بروز ضررهای فوق جلوگیری می نماید.
مکانیسم اثر: عملکرد سه ماده فعال موجود در تی توکس® با اثر سینرژیستی عبارت است از :
1-آلومینوسیلیکات: جذب مایکوتوکسین ها
2-ذغال چوب: حفاظت از مخاط روده، حمایت از روند سم زدایی کبدی،جذب سموم باکتریایی،قارچی ،فلزات سنگین و گازها.
3-عصاره دیواره سلولی مخمر: تحریک سیستم ایمنی بدن، جذب سموم قارچی و ممانعت از اتصال باکتریهای بیماریزا به روده در مراحل اولیه عفونت.
مقدار و روش مصرف :
1 تا 3 کیلوگرم از محصول در هر تن خوراک.
زمان پرهیز از مصرف : ندارد
موارد منع مصرف : ندارد
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  25 کیلوگرم