تعريف:ماسوداين 3:1 محلول غليظ براي ضدعفوني سرپستانك و اسپري كردن است كه بر پايه يد و براي كمك به كاهش تماس با باكتري هافرموله گشته و جهت پيشگيري از ورم پستان در دام به كار مي‌رود.

با غوطه ورنمودن و اسپري كردن ماسوداين 3:1 و تشكيل يك لايه فيلم چسبنده برروي سرپستانك ، خطر عفونت كاهش مي يابد.

اين محلول حاوي 20 % گلیسرول و 5 % سوربيتول ( بعد از رقيق نمودن) است تا سر پستانك را نرم و قابل ارتجاع نگه داشته ودر نهايت موجب ترميم ترك خوردگي و زخم هاي آن مي‌گردد.

تركيب:

يد

5-1 درصد وزني

الكل اتوكسيلات

20-10 درصد وزني

گلیسرول

20 درصد وزني

سوربيتول

15 درصد وزني

موارد مصرف:

توصيه شده تابراي كاهش آلودگي باكتريايي كه موجب ورم پستان در گاو مي‌گردد، استفاده شود.

به طريق غوطه وركردن يا اسپري و شستشوي كامل پستان و خرچنگي ها هنگام دوشش هم مصرف مي‌شود.

ميزان مصرف دارو:

براي غوطه ور نمودن سرپستانك:يك ليتر را با 3 ليتر آب پاكيزه مخلوط نموده و محلول آماده مصرف تهيه نماييد.

بلافاصله بعد از اتمام دوشش همه سرپستانك ها را درون محلول فرو ببريد و از آغشته شدن تمام طول سرپستانك اطمينان حاصل نماييد.

براي اسپري نمودن سرپستانك:يك ليتر را با 3 ليتر آب پاكيزه مخلوط نموده و محلول آماده مصرف تهيه نماييد.

بلافاصله بعد از اتمام دوشش همه سرپستانك ها را به طور كامل اسپري نموده و از آغشته شدن تمام طول سرپستانك اطمينان حاصل نماييد.

براي شستشوي پستان و خرچنگي های شيردوشي:يك ليتر را با 500 ليتر آب پاكيزه مخلوط نموده و محلول آماده مصرف تهيه نماييد. براي پيشگيري از انتقال عفونت قبل از هر شيردوشي سرپستانك ها را شسته و با حوله كاغذي يك بار مصرف خشك نماييد.

خرچنگي ها را بعد از هر شيردوشي به مدت 30 ثانيه درون محلول رقيق شده قرار داده سپس با آب پاكيزه آبكشي نموده و مجدداً مصرف نماييد.

موارد احتياط:

– از تنفس و آشاميدن محلول رقيق شده اجتناب نماييد.

– بعداز كار دست ها را كاملاً بشوييد.

– براي آبزيان و ماهي خطرناك است ، لذا از آلوده شدن آبهاي رودخانه ها و استخرها اجتناب كنيد.

– ظرف خالي را براساس موازين زيست محيطي از بين ببريد.

– از يخ زدگي محلول جلوگيري نماييد.

– دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

شرايط نگهداري:درب ظرف را كاملاً بسته و در محلي خنك و زير 25 درجه سانتيگراد و به دور از تابش مستقيم آفتاب نگهداري نماييد.

محلول رقيق شده اگر در ظروف پلاستيكي و شيشه اي نگهداري گردد ، تا 3 ماه قابل مصرف است.

بسته بندي: ظروف پلي اتيلني 25 ليتري