پودر قابل حل در آب تيامولين 45%
تركيب:
هر كيلوگرم پودر تيامولين 45% حاوي 450 گرم تيامولين هيدروژن فومارات مي باشد.
مكانيسم اثر:
آنتي بيوتيكي نيمه صناعي و باكتريو استاتيك مي باشد، كه براي كنترل سريع گونه هاي مايكو پلاسما و عفونت هاي باكتريايي در نيمچه هاي گوشتي و تخم گذار، مرغ هاي مادر و تخم گذار و همچنين نيمچه ها و مادرهاي بوقلمون استفاده مي شود. علاوه بر اين تيامولين بر روي بسياري از باكتري هاي گرم مثبت و منفي داراي اثر قوي مي‌باشد.اين آنتي بيوتيك با جلوگيري كردن از سنتز پروتئين در پيكره ميكروب از رشد و تكثير آن جلوگيري كرده و نهايتاً مجر به از بين رفتن عوامل بيماري زا مي شود.
موارد مصرف:
تيامولين براي درمان، پيشگيري و كنترل عفونت هاي ناشي از مايكوپلاسما، باكتري هاي دستگاه تنفسي، مفاصل و روده به كار مي رود و با اثري قوي بر ميكروارگانيسم هاي زير مؤثر است:
انواع مايكوپلاسما، باكتري هاي گرم مثبت مانند استرپتوكوك، استافيكوكوك، كلستريديوم، باكتري هاي گرم منفي مانند هموفيلوس، اكتينوباسيلوس، پاستورلا، فوزوباكتريوم، باكتريوئيدس، كامپيلوباكتر و غيره.
پيشگيري با تيامولين در طي چند روز اول زندگي، جوجه ها را تا حدود 5 ماه در برابر بيماريCRD  محافظت مي نمايد و در مرغ هاي مادر نيز هيچگونه كاهشي در ميزان تخمگذاري يا ميزان توليد جوجه ايجاد نمي كند. ضمناً جوجه هاي بدست آمƒده از اين مرغ ها فاقد آلودگي مادر زادي به مايكو پلاسما خواهند بود.
مقدار و نحوه مصرف:
جهت پيشگيري:
جوجه : 100 گرم تيامولين 45% در 400 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز در هفته اول زندگي.
مرغ : 100 گرم تيامولين 45% در 400 ليتر آب آشاميدني به مدت 2 تا 3 روز پس از هر استرس واكسيناسيون.
جهت درمان:
100 گرم تيامولين 45% در 200 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 4 روز پس از بروز علائم بيماري.
بهترين راه مصرف حل كردن تيامولين در چند ليتر آب ولرم و سپس اضافه كردن به منبع اصلي مي باشد. دارو هر روز به صورت تازه تهيه شود.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك و دماي كمتر از 25 درجه سلسيوس و دور از تابش نور مستقيم آفتاب نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
نيمچه گوشتي 48 ساعت. بوقلمون 5 روز قبل از كشتارمصرف نشود و در تخم مرغ نيازي به پرهيز از مصرف نمي باشد.
تداخل دارويي:
از مصرف توام با موننسين، سالينو مايسين، ناراسين جداً خودداري شود.
موارد احتياط: دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته بندي: ساشه هاي 100 گرمي‌