نام تجاری: تورترازوریل

نام ژنریک:تورترازوریل
شکل دارو:محلول خوراکی
گروه دارویی:ضد کوکسیدیوز
تركيب:هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی 25 میلی گرم تولترازوریل می باشد .
مكانيسم اثر: تولترازوریل در تقسیم هسته و فعالیت میتوکندری که مسئول متابولیسم تنفسی انگل است دخالت کرده و باعث کاهش آنزیمهای زنجیره تنفسی انگل می گردد و بر علیه طیف وسیعی از ایمریا های مولد کوکسیدیوز استفاده می شود.
موارد مصرف:تولترازوریل یک آنتی کوکسیدیال وسیع الطیف است که برای درمان کوکسيديوز بر علیه آیمریاهای مولد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی و مرغ مادر گوشتی مانند ایمریا آسروولینا، ایمریا برونتی، ایمریا ماکسیما، ایمریا میتیس، ایمریا نکاتریکس و ایمریا تنلا و گونه های ایمریا آدنوئیدس، مله آگریمیتیس و مله آگریدیس در بوقلمونها و بر علیه کوکسیدیای غاز، ایمریا آنسریس و ایمریا ترونکاتا مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدار و روش مصرف: . میلی گرم تولترازوریل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و یا 1 لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 2 روز متوالی 7.
توجه:مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد
موارد منع مصرف: مصرف دارو در طيور تخم گذاري كه تخم مرغ آنها به مصرف انسان مي رسد منع شده است
تداخلات دارويي:ندارد
زمان پرهيز از مصرف: مصرف دارو باید 8 روز قبل از کشتار قطع گردد
شرايط نگهداري: در جای خشک، دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود و از یخ زدگی محافظت گردد
بسته بندي:محلول خوراکی یک لیتری