تنتومیلک اکسترا یک جانشین شونده شیر کامل برای تغذیه و پرورش گوساله‌هاست. اگر شما خواهان دست یافتن به رشد روزانه بالا و دوره پرورش کوتاه هستید تنتومیلک اکسترا انتخابی عالی خواهد بود.

 

ترکیب بالانس شده تنتومیلک اکسترا مصرف زودتر علوفه خشبی و کنسانتره را تضمین می نماید. تنتومیلک اکسترا بر پایه فراورده‌های شیری دارای قابلیت هضم شوندگی بالا تولید شده است.

 

مزایای مصرف تنتومیلک اکسترا

 

– رشد روزانه بالا

 

– قیمت پایین

 

– قابلیت هضم شوندگی بالا

 

– مصرف زودتر علوفه خشبی

 

– فراهم کنندگی سلامت دام به واسطه دارا بودن قابلیت Digest control

 

– دارای قابلیت حل شوندگی سریع

 

Analysis

 

Crude Pr.       21%

 

Lysine           1.3%

 

Fat             16.5%

 

Digest Control

 

تنتومیلک اکسترا به طور طبیعی در روده یک فلور میکروبی ایدار ابیجاد می‌کند. بنابراین مانع رشد باکتری های نامطلوب در روده شده و به این ترتیب سبب بهبود وضعیت رشد گوساله‌ها می‌شود.

برنامه تغذیه‌ای ارائه شده توسط کارخانه Tentego

سن گوساله

مقدار شیر مورد نیاز در هر وعده

4-1 روزگی

کلستروم/شیر گاو

7-5 روزگی

دو بار در روز 1.5-1 لیتر تنتومیلک

14-8 روزگی

دو بار در روز 2-1.5 لیتر تنتومیلک

هفته 3

دو بار در روز 2.5 لیتر تنتومیلک

هفته 4

دو بار در روز 3 لیتر تنتومیلک

هفته 5 و 6

دو بار در روز 3.5 لیتر تنتومیلک

هفته 7

دو بار در روز 3 لیتر تنتومیلک

هفته 8

دو بار در روز 2.5 لیتر تنتومیلک

هفته 9 به بعد

دو بار در روز 2 لیتر تنتومیلک

 

 

حتماً در دو ساعت اول تولد به گوساله‌ها کلستروم بخورانید.

در 14 روز اول تولد به هنگام ظهر 1 تا 2 لیتر آب دکرم در اختیار گوساله‌ها قرار دهید.

از هفته سوم تولد آب آشامیدنی تمیز و تازه در اختیار گوساله‌ها قرار دهید.

از 2 هفتگی به بعد علوفه خشبی و کنسانتره با کیفیت در اختیار گوساله‌ها قرار دهید.

اگر میزان مصرف مواد خشبی کافی و مصرف کنسانتره حدود 1 کیلوگرم باشد می‌توانید مقدار شیر مصرفی را کاهش دهید. وزن گوساله‌ها باید حدود 75 کیلوگرم باشد.