آنتی بیوتیک تزریقی اکسی تتراسایکلین 20% (طولانی اثر)

ترکیب:هر 100 میلی‌لیتر حاوی 20 گرم اکسی تتراسایکلین

موارد مصرف:در بیماریهای عفونی ناشی از میکروارگانیسم‌های حساس به اکسی تتراسایکلین در گاو، گوسفند و بز مؤثر است.

دوز و روش مصرف:1 میلی‌لیتر به ازای10 کیلوگرم وزن بدن (20 میلی‌گرم اکسی تتراسایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به صورت تزریق عضلانی و تک دوز تجویز گردد.

زمان پرهیز از مصرف: گوشت 21 روز و شیر 7 روز ( یا 14 بار دوشش) پس از آخرین درمان به مصرف انسان نرسد.

احتیاط:در گاو بیش از 20 میلی‌لیتر و در گوسفند و بز بیش از 5 میلی‌لیتر در یک محل تزریق نشود.

شرایط نگهداری:در بسته‌بندی اصلی و دور از نور و دسترس کودکان و افراد ناآگاه نگهداری شود.

بسته‌بندی:ویال 100 میلی‌لیتری