دسته دارویی  : ضدفاسیولای نشخوارکنندگان و اسب بصورت بولوس 250 میلی گرمی

تركيب : هر بولوس حاوی 200 میلیگرم تریکلا بندازول  می‌باشد.

مکانیسم اثر : تریکلابندازول جزء گروه بنزیمدازول ها می باشد و فعالیت آنزیم فومارات ردو کتاز را بدون این که تاثیر نامطلوبی در میزان داشته باشد در انگل مهار می‌کند.

تریکلابندازول بر چرخه زندگی انگل از مرحله نابالغ تا بلوغ کامل موثر است.

اثرات فارماکوکینتیک: به طور کلی تریکلابندازول پس از تجویز خوراکی به سرعت متابولیزه و به مشتقات سولفوکسیدوسلفون تبدیل می‌گردد.

حداکثر غلظت پلاسمایی آن حدود 36-12 ساعت ظاهر می‌شود.

مشتقات تریکلابندازول با نسبت مناسبی به آلبومین باند شده و میزان آن تا 7 روز قابل اندازه گیری می باشد اتصال دارو به آلبومین پلاسما سبب طولانی شدن تماس و تاثیر دارو برانگل می‌گردد.

اصولاً دفع دارو تا حدود 50% از طریق صفرا و 5/6 % ازطریق ادرار صورت می‌پذیرد.

روش مصرف:معمولاً بولوس تریکلابندازول را از طریق خوراکی به کمک بولوس خوران و یا خرد کردن بولوس و افزودن کمی آب به آن مصرف می نماید.

 دارو در فاسیولوزیس حاد و تحت حاد و مزمن گاو، گوسفند و بز به خوبی موثر می باشد.

مقدار مصرف :

بز:mg/kg5 وزن بدن

گوسفند:mg/kg10 وزن بدن ( یک بولوس 250 میلی گرمی به ازای هر 25 کیلوگرم وزن دام)

گاو و اسب:mg/kg12 وزن بدن ( دو بولوس 250 میل یگرمی به ازای هر 40 کیلوگرم وزن دام)

حداکثر میزان مصرف آن در گوسفند mg/kg200) 20 برابر دوزدرمانی دارو) می باشد.

نکته:  تریکلابندازول را می‌توان به حیوانات آبستن ، تحت استرس و جوان تجویز نمود

موارد منع مصرف: تا 7 روز پس از زایمان گاو از مصرف آن خودداری نمایید.

زمان پرهیز از مصرف:

شیر: 7 روز پس از آخرین مصرف دارو

کشتار: 28 روز پس از آخرین مصرف دارو

نکات قابل توصیه:

 هنگام آلودگی حاد و تحت حاد تمام گله را به‌طور همزمان باید درمان نمود.

 پس از تجویز دارو دستها را با آب و صابون شستشو دهید.

دارو برای آبزیان سمی است لذا دارو نباید وارد آب های جاری آب های رودخانه یا سدها گردد.

شرایط نگهداری:دارو در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:بلستر 10 عددی در جعبه های 50 عددی