تایلوزین فسفات 25%
پودر مخلوط در دان

 
دسته دارویی: آنتی بیوتیک

 
ترکیب: هر گرم دارو حاوی 250 میلی گرم تایلوزین فسفات فعال می باشد.

 
موارد مصرف:
در پیشگیری و کنترل بیماری های تنفسی ناشی از مایکوپلاسماها و C.R.D. کمپلکس در طیور مادر و تخمگذار موثر می باشد. همچنین سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن در طیور گوشتی و افزایش تولید در طیور تخمگذار می شود.
در گاوهای گوشتی (پرواری) برای کاهش بروز آبسه های کبدی ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و اکتینومایسس پیوژنز و کنترل عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت بکار می رود.

 
میزان مصرف:
1- در گله های مادر:
الف: با خطر بالای MG، 2 کیلو گرم در هر تن خوراک به مدت 1 ماه و سپس به میزان 200 گرم در هر تن خوراک تا پایان دوره.
ب: با خطر متوسط MG، 1 کیلوگرم در هر تن خوراک به مدت 1 ماه و سپس به میزان 200 گرم در هر تن خوراک تا پایان دوره.
ج: با خطر پایین MG، 200 گرم در هر تن خوراک از سن 20 هفتگی تا پایان دوره.
2- جوجه های گوشتی و پولت های جایگزین طیور تخمگذار:
4.5- 3.5 کیلوگرم در هر تن خوراک از روز اول تا 5 روزگی و مجدداً در سن 3 تا 5 هفتگی، همین مقدار به مدت 1 تا 2 روز.
3- طیور تخمگذار: به منظور بهبود ضریب تبدیل غذایی، 200 گرم در هر تن خوراک از شروع تخمگذاری.

 
موارد عدم مصرف:
همزمان با سایر آنتی بیوتیک هایی که به دان اضافه می شوند و همچنین در اسبها مطلقاً مصرف نشود.

 
زمان پرهیز از مصرف:
در طیور گوشتی 5 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

 
موارد احتیاط:
در هنگام استفاده از این دارو از دستکش، لباس مخصوص و ماسک استفاده نمایید.

 
شرایط نگهداری:
در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.

 
بسته بندی: پاکت های 5 کیلو گرمی.