محلول تزریقی-تايلوزين 20%
دسته داروئي :   آنتي بيوتيك
تركيب : هر ميلي ليتر حاوي 200 ميلي گرم تايلوزين به صورت Base مي باشد .
فارماكولوژي :
تايلوزين تركيبي است از گروه آنتي بيوتيكهاي ماكروليد و حاصل فعاليت باكتري استرپتومايسس فراديه مي باشد كه شباهت زيادي به اريترومايسين دارد .
اين تركيب باكتريواستاتيك بوده و از طريق اتصال به واحد s50 ريبوزوم مانع سنتز پروتئين در باكتري مي شود . اين دارو كه داراي شاخص درماني بالا ميباشد ازراه تزريق عضلاني به سرعت جذب شده و 1تا2 ساعت بعد از تجويز به حداكثر غلظت سرمي مي رسد .
چند ساعت در خون باقيمانده و به آرامي پس از هيدروليز تبديل به ماده  فعالي مي شود كه خاصيت مهم تايلوزين را در درمان عفونتهاي ادراري به علت دفع اين ماده فعال از راه ادرار باعث مي شود.
مهمترين ويژگي دارو ، قابليت تجمع فراوان آن در بافتها ، بخصوص بافتهاي ريه و پستان است و برهمين اساس سطح سرمي تايلوزين كه تمايل به كاهش از خود نشان مي دهد شاخص ضعيفي براي نشان دادن غلظت بافتي است . عمده راه دفع از طريق شير ، صفرا و ادرار است به طوريكه غلظت آن بعد از مدتي در شير 5 برابر غلظت سرمي آن خواهد شد .
موارد مصرف :
تايلوفان 20 جهت درمان و پيشگيري عفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به اين تركيب مانند استافيلو كوكها ، استرپتوكوكها ، كورينه باكتريومها ، اسپيروكت ها ، كلاميدياها ، كلستريديوم و پروتوزوآها استفاده مي شود .
تايلوفان 20 اولين انتخاب در درمان بيماريهاي با عامل مايكوپلاسما بوده و در پنوموني و ورم پستان ارزش درماني فراواني دارد .
در pH  قليايي برعليه باكتريهاي گرم منفي اثر بيشتري نشان ميدهد كه ارزش اين دارو در درمان عفونتهای ادراری و همچنين عدم مصرف آن با اسيدي كننده هاي ادرار را مشخص مي سازد .
مقدار و موارد مصرف در گونه هاي دامي :
گاو و گوساله : 10 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن ( 1ميلي ليتر براي هر 20 كيلوگرم وزن بدن دام ) روزانه ، حداكثر تا 5 روزکه  بصورت تزريق عضلاني تجويز مي گردد .
 در پنوموني ناشي از پاستورلامولتوسيدا و پاستورلاهموليتيكا و كورينه باكتريوم پيوژنز، ديفتري گوساله ها ، پلوروپنوموني واگيردار،ورم پستان، متريت، گنديدگي سم ، آرتريت ، عفونتهاي كمپيلوباكتر ، مننژيت حاصل از اكتينومايسس و سقط هاي ناشي از آن و عفونتهاي ادراري استفاده مي شود ودر بعضي موارد براي كنترل و درمان سالمونلوز نيز بعنوان انتخاب آخر مي تواند استفاده شود .
گوسفند و بز : میزان مصرف در گوسفند و بز نيز مشابه گاو و گوساله مي باشد و در موارد ابتلا به آگالاكسي مسري و حاد ناشي از مايكوپلاسما آگالاكتيه ، ذات الريه و ورم پستان مصرف شود.
سگ و گربه : با وجود استفاده كم تايلوفان 20 در دامهاي كوچك ، اين دارو اولين انتخاب جهت درمان عفونتهاي فوقاني تنفسي با منشاء مايكوپلاسما مي باشد.
میزان مصرف 2 تا 10 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن به مدت 5 روز كه ادامه آن در صورت عدم قطع علائم بيماري با نظر دامپزشك بلامانع مي باشد .
موارد منع مصرف: استفاده از این دارو در اسب مطلقا ممنوع می باشد .
احتياط : تزريق بيش از 10 ميلي ليتر در محل توصيه نمي شود .
تايلوفان 20 فقط از طريق تزريق عضلاني و بصورت عميق تزريق گردد .
زمان پرهيز از مصرف : گوشت  : 21 روز
شرايط نگهداري :
درجاي خشك و دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد و دور از نور و يخ زدگي نگهداري شود.
بسته بندي :
ويالهاي شيشه اي 50 ميلي ليتري همراه با فليپ كپ سرمه اي