تركيب: هر ساشه تايلوزيت حاوي 100 تايلوزين تارترات فعال و خالص است.

مكانيسم اثر: تايلوزيت جزء گروه آنتي بيوتيك هاي ماكروليد مي باشد كه اثر ضد ميكروبي خود را از طريق جلوگيري از سنتز پروتئين در سلول باكتري ايجاد نموده و در نيتجه آن رشد، فعاليت و تكثير باكتري‌ها متوقف شده و سلول باكتري از بين مي‌رود

و بدين طريق اثر آنتي باكتريال خود را ظاهر مي‌سازد‌. اين آنتي بيوتيك از سوش استرپتومايسس فراديه گرفته مي‌شود و به‌صورت برگشت پذير به واحد فرعي S50 ريبوزوم متصل گشته و مكانيسم اثر خود را از اين طريق اعمال مي‌نمايد.

موارد مصرف: تايلوزيت داراي طيف اثر وسيعي است كه خصوصاً برعليه ميكروب هاي گرم مثبت مانند استافيلوكوك ها، استرپتوكوك هاو كورينه باكتري ها موثر مي باشد.

اين آنتي بيوتيك همچنين برعليه بعضي از باكتري هاي گرم منفي مانند ويبروكلي و تعدادي از اسپيروكت ها و نيز برخي ويروس ها موثر مي باشد.

تايلوزيت همچنين برروي بسياري از مايكوپلاسماهاي طيور به خصوص مايكوپلاسما گالي سپتيكوم، عامل بيماري (CRD)نيز موثر مي باشد.

همچنين عليه مايكوباكتريا، كلاميديا و ريكتزيا نيز موثر بوده ولي تاثيري برروي پروتوزوآ و قارچ ها ندارد. تايلوزيت در درمان عفونت هاي كيسه هاي هوايي ناشي از مايكوپلاسما ساينوو يه و مايكو پلاسما گالي سپتيكوم ( عامل سينوزيت عفوني در بوقلمون ها) استفاده مي‌شود همچنين اين دارو براي درمان و كنترل پنوموني گاوها ناشي از مايكوپلاسماها و پاستورلا مولتوسيدا نيز كاربرد دارد.

ضمناً اثرات مفيد تايلوزيت در كاهش سطح عفونت متعاقب استرس ناشي از تجويز واكسن زنده به اثبات رسيده است.

 مقدار و نحوه مصرف:

جوجه‌هاي گوشتي و پولت‌ها:براي پيشگيري از بيماري CRDو عفونت هاي ناشي از Mgو Msمحتواي هر ساشه در 200 ليتر آب آشاميدني ولرم حل شده ودر 3 روز اول زندگي مصرف شود و سپس در سن 4 هفتگي به مدت 24 ساعت مصرف آن تكرار شود.

براي درمان با شروع علايم بيماري هاي فوق، هر ساشه در 200 ليتر آب آشاميدني ولرم ( 5/0 گرم در ليتر) حل شده و به مدت 48 ساعت و يا بنا به صلاح ديد دكتر دامپزشك به مدت طولاني‌تر مصرف شود.

بوقلمون:براي پيشگيري از عفونت هاي مايكوپلاسمايي محتواي هر ساشه در 200 ليتر آب آشاميدني ولرم حل شده ودر 5 روز اول زندگي مصرف شود سپس به مدت 2 روز در سن 4 هفتگي مصرف آن تكرار شود.

گوساله هاي جوان :براي درمان پنوموني ناشي از مايكوپلاسما و پاستورلا يك گرم پودر تايلوزيت به ازاي هر گوساله جوان از طريق خوراكي دو بار در روز و به مدت 14- 7 روز ( حل شده در شير) مصرف مي‌شود.

شرايط نگهداري:در جاي خشك و خنك ( دماي كمتر از 25 درجه سانتي‌گراد) نگهداري شود.

زمان پرهيز از مصرف: در جوجه‌هاي گوشتي 24 ساعت قبل از كشتار و در بوقلمون 5 روز قبل از كشتار بايد آب حاوي تايلوزيت قطع شود و در مورد تخم‌مرغ در فاصله 48 ساعت پس از آخرين درمان، كاملاٌ عاري از بقاياي دارو مي‌باشد.

در مورد مصرف تايلوزيت در دام توصيه مي‌شود از 14 روز قبل از كشتار دارو به طور كامل قطع شود.

تداخل دارويي: هيچ گونه موارد منع مصرف يا تداخل دارويي گزارش نشده است.

موارد احتياط: از تماس پوست با تايلوزيت جلوگيري شود. اين دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد. بعد از استفاده از دارو حتماً دست‌ها را با آب و صابون بشوييد.

اين دارو نبايد در مرغ هاي تخم‌گذاري كه تخم آنها جهت مصارف انساني مورد استفاده قرار مي‌گيرد مصرف شود.

بسته بندي: ساشه هاي 100 گرمي