پودر قابل حل در آب تايلوزين تارترات
تركيب:
هرساشه تايلوزيت‌® حاوي 100گرم تايلوزين تارترات فعال و خالص است.
مكانيسم اثر:
تايلوزيت® جزء گروه آنتي بيوتيك هاي ماكروليد مي‌باشد كه اثر ضد ميكروبي خود را از طريق جلوگيري از سنتز پروتئين در سلول باكتري ايجاد نموده و در نتيجه آن رشد، فعاليت و تكثير باكتري ها متوقف شده و سلول باكتري از بين مي رود  و بدين طريق اثر آنتي باكتريال خود را ظاهر مي سازد. اين آنتي بيوتيك از سوش استرپتومايسس فراديه  گرفته مي شود و به صورت برگشت پذير به واحد فرعي50s  ريبوزوم متصل گشته و مكانيسم اثر خود را از اين طريق اعمال مي نمايد.
موارد مصرف:
تايلوزيت® داراي طيف اثر وسيعي است كه خصوصا” بر عليه ميكروب هاي گرم مثبت مانند استافيلوكوك‌ها، استرپتوكوك ها و كورينه باكتري ها موثر مي باشد. اين آنتي بيوتيك همچنين بر عليه بعضي از باكتري هاي گرم منفي مانند ويبريوكلي و تعدادي از اسپيروكت ها و نيز برخي ويروس ها موثر مي باشد.
تايلوزيت® همچنين بر روي بسياري از مايكوپلاسماهاي طيور به خصوص مايكوپلاسما گالي سپتيكوم، عامل بيماري(CRD)  نيز موثر مي باشد. همچنين عليه مايكوباكتريا ، كلاميديا و ريكتزيا نيز موثر بوده ولي تاثيري بر روي پروتوزوآ و قارچ ها ندارد. تايلوزيت® در درمان عفونت هاي سيستميك و موضعي كه توسط ميكروب هاي حساس به اين آنتي بيوتيك ايجاد مي شود و در درمان عفونت هاي كيسه هاي هوايي ناشي از مايكوپلاسما ساينوويه و مايكوپلا‌سما گالي سپتيكوم (عامل سينوزيت عفوني در بوقلمون ها) ‌استفاده مي شود.
همچنين اين دارو براي درمان و كنترل پنوموني گاوها ناشي از مايكوپلاسما و پاستورلا مولتوسيدا نيز كاربرد دارد. ضمناً اثرات مفيد تايلوزيت® در كاهش سطح عفونت متعاقب استرس ناشي از تجويز واكسن زنده به اثبات رسيده است.
مقدار و نحوه مصرف:
جوجه‌هاي گوشتي و پولت‌ها : براي پيشگيري از بيماري CRD  و عفونت هاي ناشي ازMg  وMs  محتواي هر ساشه در 200 ليتر آب آشاميدني ولرم حل شده و در 3 روز اول زندگي مصرف شود و سپس در سن 4 هفتگي به مدت 24 ساعت مصرف آن تكرار شود. براي درمان با شروع علائم بيماري هاي فوق، هر ساشه در200  ليتر آب آشاميدني ولرم ( 0.5 گرم در ليتر) حل شده و به مدت 48 ساعت و يا بنا به صلاحديد دكتر دامپزشك به مدت طولاني تر مصرف مي شود.
بوقلمون: براي پيشگيري از عفونت‌هاي مايكوپلاسمايي محتواي هر ساشه در 200 ليتر آب آشاميدني ولرم حل شده و در 5 روز اول زندگي مصرف شود سپس به مدت 2 روز در سن 4 هفتگي مصرف آن تكرار شود.
براي درمان با شروع علائم هر ساشه در 200 ليتر آب به مدت 3 روز.
گوساله هاي جوان: براي درمان پنوموني ناشي از مايكوپلاسما و پاستورلا يك گرم پودر تايلوزيت® به ازاء هر گوساله جوان از طريق خوراكي دو بار در روز و به مدت 7-14 روز (حل شده در شير) مصرف مي شود.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، زير 25  درجه سلسيوس  و دور از از دسترس كودكان نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
در جوجه هاي گوشتي 24 ساعت قبل از كشتار و در بوقلمون 5 روز قبل از كشتار بايد آب حاوي تايلوزيت‌® قطع شود و در مورد تخم مرغ در فاصله 48 ساعت پس از آخرين درمان، كاملا”عاري از بقاياي دارو مي باشد. در مورد مصرف تايلوزيت‌® در گوساله توصيه مي شود از 14 روز قبل از كشتار دارو به طور كامل قطع شود.
تداخل دارويي:
با لينكوزامايد، بتالاكتام و فلورفنيكل تداخل دارد.
موارد احتياط:
از تماس پوست با تايلوزيت‌® جلوگيري شود. اين دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد. بعد از استفاده از دارو حتما” دست ها را با آب و صابون بشوييد.
بسته بندي:
ساشه هاي 100 گرمي