تايلوجكت® 5%
تايلوزين
محلول استريل تزريقي

 
گروه دارویی:
آنتی بیوتیک

 
ترکیب:
هر ميلي ليتر حاوي 50 ميلي گرم تايلوزين (Base) مي‌باشد.

 
فارماكولوژي:
اين دارو جزء دسته ماكروليدها بوده و آنتي بيوتيكي باكتريواستاتيك است، البته در غلظتهاي بالا و برعليه ارگانيسمهاي بسيار حساس ممكن است خاصيت باكتريوسيدي نیز بروز دهد. اين دسته دارويي با اتصال به واحد 50S ريبوزوم موجب توقف سنتز پروتئين مي‌گردند. در حالت in vitro برعليه استافيلوكوك‌ها، استرپتوكوك‌ها، باسيلوس آنتراسيس، كورينه باكتريوم، گونه‌هاي كلستريديوم بجز C. difficile ، ليستريا، هموفيلوس، پاستورلا، بروسلا و برخي سويه‌هاي اكتينومايسس، مايكوپلاسما، كلاميديا، اورآپلاسما و ريكتزيا موثر است. اكثر گونه‌هاي خانواده انتروباكترياسه نظير پسودموناس، E.coli، كلبسييلا و غيره به اين دارو مقاوم مي‌باشند.

 
فارماكوكينتيك:
تايلوزين Base پس از تزريق عضلاني يا زيرجلدي به سرعت جذب شده و در تمامي بافتها بجز مايع مغزي- نخاعي بخوبي منتشر مي گردد. نيمه عمر دارو در گوساله زير دو ماه 139 دقيقه و در بالاتر از دو ماه 64 دقيقه مي‌باشد و بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار و صفرا دفع مي‌گردد.

 
حیوان هدف:
گاو.گوسفند .بز. سگ وگربه

 
موارد مصرف:
جهت درمان عفونت‌هاي ناشي از ميكروارگانيسمهاي حساس به تايلوزين مانند بیماریهای پنوموني، گنديدگي سم، ديفتري، التهاب رحم و پستان در گاو، همچنين درمان آگالاكسي و پلوروپنوموني در گوسفند و بز.

 
مقدار و روش مصرف:
گاو: 10-5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه بصورت داخل عضله (حداكثر10 ميلي ليتر در هر محل تزريق شود).
گوسفند و بز: 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه بصورت داخل عضله (حداكثر 5 ميلي ليتر در هر محل تزريق شود).
سگ و گربه: 10 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق IM هر 12 ساعت يكبار
در كتاب مرجع (Veterinary Drug Handbook 4th Edition 2002) براي حيوانات زير اين مقادير مصرف درج شده است:
جوندگان (خرگوش، همستر، موش خرما، موش صحرايي): 10 ميليگرم به ازاي هركيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق زيرجلدي يكبار در روز
پرندگان: 10 الي 40 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق عضلاني دوبار در روز
خزندگان: 5 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق داخل عضلاني يكبار در روز

 
احتياط و موارد منع مصرف:
در صورت وجود حساسيت به تايلوزين و يا اريترومايسين در دام این دارو منع مصرف دارد. بعلت احتمال ايجاد اسهال حاد و گاهي كشنده در اسب منع مصرف دارد. داراي عوارض جنيني خاصي نبوده و در دوران آبستني منع مصرف ندارد. تداخل دارويي براي تايلوزين ثبت نگرديده است.

 
عوارض جانبي:
مهمترين عارضه جانبي در مصرف تايلوزين احتمال بروز التهاب و درد در ناحيه تزريق و عوارض گوارشي خفيف مي‌باشد.

 
مصرف بيش از حد (Overdosage):
اين دارو از ايمني خوبي برخوردار بوده و در نمونه‌هاي آزمايشي تا 100 برابر دوز درماني ايجاد سميت نمي‌كند.

 
زمان پرهيز از مصرف:
درمان با تايلوجلكت® 7 روز قبل از ذبح دام بايد قطع گردد.
در گاوهاي شيرده، شير توليد شده در دوره درمان و تا 72 ساعت پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذايي انسان برسد. در ميش و بزهاي شيرده، شير توليد شده در حين درمان و تا 48 ساعت پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذايي انسان برسد.

 
شرایط نگهداري:
در جاي خنك و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود. از يخ زدگي محافظت گردد.
دارو دور از ديد و دسترس كودكان نگهداري شود.

 
بسته‌بندي:
ويال‌هاي 50 و 100 ميلي‌‌ليتري شفاف