گروه دارويي:
هورمون تزريقي
جوراميت يك پروستاگلاندين سنتتيك جهت استفاده در گاو و اسب مي باشد.
اين هورمون داراي خاصيت لوتئو ليتيك بوده و تزريق آن به حيوان منجر به تحليل رفتن جسم زرد تخمداني و در نهايت ايجاد فحلي و تخمك گذاري مي گردد.
تركيبات:
 هر ميلي ليتر جوراميت حاوي 250 ميكروگرم كلوپروستنول سديم مي باشد. كلوپروستنول آنالوگ سنتتيك پروستاگلاندين F است.
حيوانات هدف:
 گاو، ماديان
موارد مصرف:
مدیریت تولید مثل از طریق ایجاد و همزمانی فحلی و تخمک گذاری، خاتمه دادن به آبستنی های غیر طبیعی و ناخواسته
درمان اختلالات و بیماری های تولید مثلی شامل عدم فحلی، کیست لوتئال، جسم زرد مقاوم، اندومتریت، پیومترا و جنین مومیایی
روش مصرف:تزريق عضلاني
مقدار مصرف:
گاو: 2 ميلي ليتر
ماديان تا 400 كيلوگرم وزن: 1- 0.5 ميلي ليتر
ماديان بالاتر از 400 كيلوگرم وزن: 2-1 ميلي ليتر
منع مصرف: ندارد
موارد احتياط:
به حیوانات آبستن تزریق نشود.
جوراميت از طریق پوست قابل جذب می باشد. خانم های باردار، افراد مبتلا به آسم و سایر مشکلات تنفسی از کار کردن با این محصول خودداری نمایند.
در صورت تماس با پوست، بلافاصله محل را با آب و صابون بشویید.
دوره پرهيز از مصرف:
شير: ندارد
گوشت: يك روز
نگهداري:
 دور از نور و در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود.
بسته بندي:
 ويال 20 ميلي ليتري