دسته دارویی:آنتی بیوتیک

شکل دارویی:سوسپانسیون تزریقیآموکسی سیلین+ جنتامایسین

ترکیب دارو :

آموکسی سیلین( تری هیدارت)

150 میلی‌گرم

جنتامایسین ( سولفات)

40 میلی‌گرم

مکانیسم اثر: به دلیل اثرات سینرژیستی جنتتامایسین و آموکسی سیلین، این دارو به عنوان یک آنتی بیوتیک باکتریوسید (باکتری کش) وسیع الطیف عمل می‌نماید. آموکسی سیلین علیه باکتری‌های گرم مثبت و منفی موثر است، این ماده از سنتز دیوار باکتری ها جلوگیری می‌کند. جنتامایسین یک ترکیب آمینوگلیکوزیدی است که عملکرد وسیع الطیف و سریع دارد و عمدتاً به عنوان یک ممانعت کننده از سنتز پروتئین‌ها در ریبوزوم‌ها باکتری‌های فعالیت باکتریوسیدی خود را اعمال می نماید.

تخریب دیواره باکتری در پی عملکرد آموکسی سیلین اجازه نفوذ پذیری بهتر جنتامایسین را فراهم می آورد، به طوری که نسبت به موارد تجویز جداگانه دو دارو ، در دوزهای کمتر ، عملکرد بهتری حاصل می‌گردد

فارماکوکینتیک :  مطالعات فارماکوکینیتیک صورت گرفته بروی جنتاموکس نشان داده اند که این محصول توانایی فراهم زیستی بالایی دارد، بدین مهفوم که غلظت درمانی این دارو در خون برای مدت طولانی تری باقی می ماند که این موضوع مربوط به اکسیپیان روغنی و خصوصیات آنتی بیوتیک های به کار رفته در آن می باشد. در نتیجه ، برخلاف اغلب محصولات فرموله شده با جنتامایسن که می بایست هر 8 تا 12 ساعت یک بار استفاده شوند، این محصول می تواند هر 24 ساعت یک بار استفاده گردد.

موارد مصرف:

گاو:پنومونی، اسهال، التهاب مبکروبی روده، ورم پستان، متریت و آبسه‌های پوستی

گوسفند و بز:پنومونی ، اسهال، التهاب میکروبی روده ، پاستورلوزو کلی باسیلوز

اسب:پنومونی ، اسهال، التهاب میکروبی روده ، عفونت‌های دستگاه ادراری _ تناسبی، Stranglesآبسه‌های پوستی وعفنونت‌های اندام حرکتی

موارد منع مصرف: در مواقع مسمومیت حاصله در اثر افزایش میزان مصرف ، درمان قطع شده و یک درمان علامتی انجام شود، جهت جلوگیری از بروز این مشکل ، نباید دارو را بیش از میزان 3 میلی لیتر به ازاء هر 10 کیلوگرم وزن بدن تجویز نمود.

روش مصرف : به روش داخل عضلانی (IM)مصرف شود.

مقدار مصرف :

گاو: 40-30 میلی لیتر در روز

گوساله شیرخوار: 15-10 میلی‌لیتر در روز

اسب: 50-30 میلی‌لیتر در روز

کره اسب: 15-5 میلی‌لیتر در روز

گوسفند و بز: 10-5 میلی‌لیتر در روز

بره و بزغاله: 5-1 میلی‌لیتر در روز

به طور کلی با نظر دامپزشک، 1 میلی‌لیتر در روز به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن برای طول مدت سه روز تجویز گردد.

تذکر:در زمان تجویز در حجم‌های زیاد در اسب و گاو، بهتر است تزریق در دو ناحیه انجام شود تا جذب دارویی بهتری صورت پذیرد.

نکات قابل توجه :

1- این دارو دارای پایداری و قابلیت تزریق پذیری و مناسب می باشد. مواد اولیه و فعال جنتاموکس میکرویونیزه هستند و استفاده از یک اکسپیان خاص، محصولی پایدار با قابلیت انتشار فوق العاده را فراهم نموده است. در اثر استفاده از این دارو واکنش های منفی در محل تزریق ایجاد نمی‌شود و پایداری سوسپانسیون  این محصول نسبت به سایر محصولات مشابه بهتر می باشد.

2- بطری دارو را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

زمان پرهیز ار مصرف:

گوشت: 30 روز

شیر: 2 روز

شرایط نگهداری:در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: ویال 100 میلی لیتری