گروه دارویی: ضد کوکسیدیوزسنتتیک.

 
شکل دارویی: پریمیکس گرانوله

 
ترکیب:
هر کیلوگرم از این ترکیب حاوی 5 گرم دیکلازوریل خالص می باشد.

 
موارد مصرف:
این دارو با مکانیسم اختلال در ساخت دیواره اووسیت، برای پیشگیری از کوکسیدوز ناشی از گونه های مختلف آیمریا مثل تنلا، نکاتریس، آسرولینا، برونتی، ماکزیما، میوآتی در جوجه های گوشتی، پولت های جایگزین و بوقلمون ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از دیکلازوریل می توان در درمان جراحات بالینی روده طیور ناشی از فعالیت ایمریا ماکزیما استفاده نمود.

 
مقدار و روش مصرف:
جوجه های گوشتی: به میزان 200گرم دیکلازوریل در هر تن خوراک از یک روزگی تا 5 روز قبل از کشتار.
پولت های جایگزین: به میزان 200گرم دیکلازوریل در هر تن خوراک از یک روزگی تا 7 روز قبل از تخمگذاری.

 
تداخلات دارویی:
به دلیل ساختمان مشابه با تولترازوریل (بایکوکس) و به منظور جلوگیری از بروز مقاومت متقاطع در طیور از مصرف همزمان در یک فارم خودداری گردد.

 
موارد منع مصرف: از مصرف در طیور تخمگذار خودداری گردد.

 
زمان پرهیز از مصرف گوشت: 5 روز

 
توصیه: جهت بروز اثرات کامل دارو بهتر است پریمیکس را ابتدا با 50-20 کیلو خوراک کاملا مخلوط نموده و سپس مخلوط حاصل با کل خوراک ترکیب گردد.

 
موارد احتیاط:
– بیش از دو دوره متوالی مصرف نشود.
– هنگام شیوع ناگهانی بیماری از دیکلاسید استفاده نشود.
– هنگام استفاده از ماسک و دستکش و… استفاده شود.

 
شرایط نگهداری: درمکان خشک و در دمای بین 10 تا 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری نمایید.

 
بسته بندی: پاکت سه لایه یک کیلوگرمی.