دیاسولفا® (دياوردين + سولفاكينوكساسين)
محلول خوراكي

 
دسته دارويي: ضد كوكسيديوز

 
تركيب دارو : هر ليتر از محلول خوراكي دیاسولفا® حاوي:

 

 

25.6 gr

Sulfaquinoxaline

6.4 gr

diaverdin

1 lit

Excipients q.s. to

 
مكانيسم اثر : سولفاكينوكسالين جز دسته سولفاناميدها بوده و از طريق مداخله در توليد اسيد فوليك باعث توقف متابوليسم و اختلال در سنتز پروتئين ها مي شود. دياوردين از دسته داروهاي متوقف كننده DHFR مي باشد كه مصرف توأم سولفاكينوكسالين و دياوردين طيف اثر ضد ميكروبي و ضد تك ياخته اي سولفاکینوكسالين را افزايش مي دهد.
سولفاكينوكسالين به آساني در دستگاه گوارش جذب شده و سطح سرمي آن به تدريج بالا ميرود. غلظت خوني آن به مدت كافي باقي مانده و از طريق ادرار و مدفوع دفع مي گردد

 
موارد مصرف : دیاسولفا® درمان اسهال هاي خوني طيور ناشي از عوامل ايجاد كننده كوكسيديوز ،كوكسيديوز روده كور ناشي از ايمريا تنلا،كوكسيديوز روده كوچك ناشي از ايمريا آسرولينا ، ايمرياماكسيما و ايمريا نكاتريكس.
كنترل مرگ و مير وباي طيور ناشي از پاستورلا مولتي سيدا و كاهش شيوع تيفوئيد ناشي از سالمونلا گاليناروم در بوقلمون ها
كنترل و درمان كوكسيديوز : گاو ،گوسفند ، بز ، سگ و گربه

 
مقدار و روش مصرف : 3 ليتر از محلول خوراكي در 1000 ليتر آب آشاميدني بمدت 3 روز در اختيار طيور قرار گيرد سپس درمان به مدت 2 روز قطع و مجدداً 3 روز ادامه مي يابد.

 
موارد منع مصرف: در طيور تخم گذار ي كه تخم مرغ آنها به مصرف انسان مي رسد منع مصرف دارد.

 
زمان پرهيز از مصرف : مصرف دارو 7 روز قبل از كشتار طيور قطع گردد.

 
شرايط نگهداري : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
بسته بندي : بطري يك ليتري پلي اتيلني