دگزامتازون + فنيل بوتازون

محلول استريل تزريقي

گروه دارويي:

گلوكوكورتيكوئيد و ضد التهاب غير استروئيدي

تركيب:

هر ميلي ليتري حاوي

فنيل بوتازون

180

ميلي‌گرم

دگزامتازون

0.35

ميلي‌گرم

فارماكولوژي:

فنيل بوتازون: اين دارو از گروه NSAIDبوده و داراي خواص ضد درد، پائين آورندگي تب و ضد التهابي است. همچنين داراي خاصيت ضعيف اريكوزيك (افزايش دهنده ترشح اسيد اوريك در ادرار) است. فنيل بوتازون مانند ساير NSAIDها موجب مهار سيكلو‌اكسيژناز در نتيجه توقف سنتز پروستاگلاندين مي‌گردد، همچنين با تاثيرگذاري در مراحل اوليه التهاب موجب كاهش ميزان نفوذپذيري عروق شده و در نتيجه از بروز ادم و دياپدز جلوگيري مي‌نمايد.

دگزامتازون: اين دارو يك كورتيكواستروئيد سنتتيك بوده كه داراي خواص ضد التهابي و ضد حساسيتي است. عمكلرد اين دارو بيشتر در مرحله واكنش التهابي بوده از تجمع سلول‌هاي التهابي نظير ماكروفاژها و لكوسيت‌ها در محل التهاب جلوگيري مي‌نمايد. همچنين در بافت همبندي موجب مهار تكثير فيبروبلاستيك و تشكيل بافت كلاژني مي‌گردد.

فارماكوكينتيك:

فنيل بوتازون: متعاقب تزريق، اين دارو به خوبي در بدن پخش شده و بالاترين غلظت در كبد، قلب، ريه‌ها، كليه و خون ديده مي‌شود. ميزان باند شدن با پروتئين‌هاي سرمي در اسب بيشتر از 99% بوده و از جفت عبور كرده در شير نيز ترشح مي‌شود. نيمه عمر سرمي در اسب مابين 3.5 الي 6 ساعت مي‌باشد و همانند آسپرين وابسته به دوز است. خاصيت درماني دارو به علت باند شدن برگشت ناپذير با سيكلواكسيژناز ممكن است بيشتر از 24 ساعت قابل مشاهده باشد. اين دارو از طريق متابوليزه شدن دفع مي‌گردد و متابوليت‌هاي آن تا 48 ساعت پس از يك دوز در ادرار اسب قابل ردگيري است. نيمه‌ عمر ساير گونه‌ها بدين شرح مي‌باشد: گاو: حدود 40 الي 55 ساعت، سگ: حدود 2.5 الي 6 ساعت و خرگوش: حدود 3 ساعت

حيوان هدف:

گاو، گوساله، اسب و سگ

موارد مصرف:

فنيل بوتازون: اين دارو در رفع التهاب، درد و تب مورد مصرف دارد.

دگزامتازون: اين دارو در درمان بسياري از بيماري‌ها و التهابات مورد مصرف دارد كه مي‌توان به آلرژي، آسم، درماتيت آلرژيك، افزايش فشار مايع مغزي- نخاعي، كوليت اولسراتيو وخيم و سندرم نفروتيك اشاره كرد.

تركيب فنيل بوتازون و دگزامتازون در حالي كه حيوان هر دو جزء را تحمل مي‌نمايد نشان دهنده سينرژيسم حقيقي اين تركيب جهت تاثير ضد التهابي است. اين تركيب در زمينه كاهش التهاب تاندونها و مفاصل، روماتيسم ماهيچه‌‌اي، روند احتقان، هايپرترمي، روندهاي التهابي ضربه‌اي و عفوني، كتوز در گاو، آمفيزم، پنوموني آتيپيك و حالات شوك و استرس مورد مصرف دارد.

موارد منع مصرف:

در حيوانات مبتلا به بيماري‌هاي قلبي، كليوي، هپاتيت و ديابت شيرين منع مصرف دارد.

در زمان آبستني سنگين (يك سوم نهايي آبستني) منع مصرف دارد.

مقدار و روش مصرف:

روش مصرف دارو بصورت داخل وريدي آهسته و يا داخل عضلاني عميق

اسب و گاو (بالغ): 20 ميلي‌ليتر بصورت داخل وريدي به ازاي هر رأس دام روزانه و يا يك روز در ميان بسته به ميزان وخامت بيماري تزريق گردد.

گوساله و كره اسب: 6 تا 10 ميلي‌ليتر بصورت داخل وريدي به ازاي هر رأس دام تزريق مي‌گردد كه بسته به ميزان وخامت بيماري بعد از 24 تا 48 ساعت، يكبار قابل تكرار است.

اسب و گاو (بالغ): بصورت داخل عضلاني عميق 20 تا 30 ميلي‌ليتر در روز اول، 20 ميلي‌ليتر در روز دوم و روزانه 10 ميلي‌ليتر به مدت 1 تا 4 روز بسته به ميزان وخامت بيماري تزريق گردد.

گوساله و كره اسب: 6 تا 10 ميلي‌ليتر به صورت داخل عضلاني عميق به ازاي هر رأس دام تزريق مي‌گردد كه بسته به ميزان وخامت بيماري بعد از 24 تا 48 ساعت، يكبار قابل تكرار است.

سگ: روزانه 1 ميلي‌ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت آهسته داخل وريدي و يا عميق عضلاني تزريق گردد.

موارد هشدار و عوارض جانبي:

در هنگام تزريق داخل وريدي از آسپيره كردن خون داخل سرنگ خودداري نمائيد.

در صورت عدم بهبود پس از 6 روز، نيازي به افزايش دوز يا روزهاي درمان نيست.

در صورت ابتلا به بيماري‌هاي عفوني باكتريايي حاد و يا مزمن بايد قبل از شروع درمان با اين دارو، درمان مناسب با آنتي بيوتيك صورت گيرد.

در حيواناتي كه دچار شكنندگي عروق و يا مشكلات انعقادي خون شده‌اند ترجيحاً از تكرار تزريق خودداري شود.

تزريق بايد بصورت استريل انجام شده و موضع تزريق به خوبي ضدعفوني گردد.

در صورت نياز ، مي‌توان پس از يك الي دو هفته درمان را تكرار كرد.

در اسب امكان بروز تورم و واكنش التهابي موضعي در محل تزريق وجود دارد.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: در حين درمان و تا 21 روز پس از آخرين تزريق به مصرف غذايي انسان نرسد.

شير: در حين درمان و تا 8 دوشش پس از آخرين تزريق به مصرف غذايي انسان نرسد.

شرايط نگهداري:

در دماي كمتر از 25 درجه سانتي گراد و به دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود. از يخ‌زدگي محافظت گردد.

بسته بندي:

ويال شيشه‌اي 100 ميلي ليتري قهوه‌اي رنگ