دکوکوئینات% 6
پودر مخلوط با خوراک
دسته دارویی : (کوکسیدیواستات ) کینولون ها
ترکیب : هر کیلوگرم حاوی 60 گرم دکوکوئینات می باشد.
موارد مصرف :
جهت پیشگیری از کوکسیدیوز ناشی از E.brunetti,E.mivati,E.acervulina,E.necatrix,E.tenella و E.maxima در جوجه های گوشتی.
مقدار و روش مصرف :
453 گرم دکوکس در یک تن خوراک (معادل 27.2 گرم دکوکوئینات در یک تن خوراک( در طول دوره پرورش)
توجه : ابتدا مقدار داروی مورد تجویز را در یک سوم خوراک مصرفی مخلوط کرده، سپس در کل خوراک اختلاط صورت گیرد.
زمان پرهیز از مصرف : 3 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.
موارد منع مصرف : در مرغهای تخمگذار در حال تولید نباید مصرف گردد.
موارد احتیاط :
– در جیره های حاوی بنتونیت مصرف نشود.
– از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری شود و در صورت تماس باپوست و چشم سریعاٌ با آب ولرم شسته شود.
– از تنفس غبار آن پرهیز شود.
– همزمان با سایر ضدکوکسیدیوزها مصرف نشود.
– دور از مواد غذایی، دانه های غلات و مواد اکسیدکننده نگهداری شود.
– از این دارو در شیوع بیماری استفاده نشود.
– در صورت افزایش تلفات به میزان بیش از نیم درصد در یک دوره 2 روزه با دکتر دامپزشک مشورت شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  10 کیلوگرم