ترکيب : هر کيلو گرم از محصول حاوي 5 گرم ديکلازوريل ميباشد

 
موارد مصرف :
پيشگيري و درمان کوکسيديوز ناشي از گونه هاي مختلف ايمريا در جوجه هاي گوشتي و بوقلمونهاي در حال رشد .
افزايش ميزان رشد و بهبود ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي در حال رشد .

 
ميزان و روش مصرف :
200 گرم از پودر ديلاکوکس 0.5% به يک تن دان نهايي اضافه شود تاغلظت 1ppm ماده دارويي در ترکيب خوراک حاصل شود.

 
موارد احتياط :
ـ در هنگام مصرف از پوشش هاي حفاظتي مانند ماسک ، دستکش و…. استفاده شود
ـ بمنظور اختلاط کامل پرميکس با غذا ،‌ بهتر است ابتدا پرميکس لازم را با 50 – 20 کيلو گرم از غذا کاملا مخلوط کرده و سپس مخلوط حاصل را با کل خوراک ترکيب نماييد .
ـ بيشتر از دو دوره متوالي رشد در طيور مصرف نگردد .
ـ در هنگام شيوع ناگهاني بيماري از ديلاکوکس استفاده نشود

 
زمان پرهيز از مصرف :
مصرف اين دارو تا روز قبل از کشتار مانعي ندارد .

 
شرايط نگهداري :

 

در مکان خشک و خنک (25 ـ 2 درجه سانتيگراد) و دور از نور خورشيد نگهداري شود .

 
بسته بندي : پاکتهاي 5 کيلوگرمي