شكل دارو:ويتامين A, D3, E, C محلول خوراکی
حيوان: تمام حیوانات
تركيب دارو:هر لیتر محلول خوراکی AD3E C  حاوی :
ویتامین A                    پنجاه میلیون  واحد بین المللی
ویتامین D3                     ده میلیون   واحد بین المللی
ویتامین E                   د10 گرم
ویتامین C                   د100 گرم
دز مصرفي:
 طیور : 1 لیتر دسي زند در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز
گاو : 1 ميلي ليتر دسي زند به ازاي هر 80 كيلوگرم وزن بدن به مدت 5-3 روز
گوساله و گوسفند: 1 ميلي ليتر دسي زند به ازاي هر 40 كيلوگرم وزن بدن به مدت 5-3 روز
روش تجويز:محلول خوراکی
توصيه هاي لازم زمان تجويز:
زمان پرهيز از دارو :ندارد
موارد مصرف: ویتامین های  A, D3, Eاز گروه ویتامین های محلول در چربی هستند که نقش بسیار مهمی در حفاظت و نگهداری و افزایش سطح ایمنی و مقاومت بدن دام و طیور ایفا می کنند. ویتامین C از جمله ویتامین های محلول در آب است که جهت تقویت مخاطات بدن و افزایش باروری در خروس ها ، افزایش جوجه در آوری و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ نیز توصیه می شود . استفاده از این ویتامین برای کمک به افزایش مقاومت بدن و کاهش استرس در گوساله ها و کره اسب های تازه  متولد شده تا سن سه ماهگی معمول است .
موارد منع مصرف:
عوارض جانبي:
احتياطات لازم: دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
شرايط نگهداري:در دماي زير 30 درجه سانتي گراد و دور از تابش نور و در ظروف دربسته نگهداري شود. از يخ زدگي محافظت شود.