پودر محلول درآب با قابليت حل بسيارسريع و به ميزان زياد درآب

 

 

گروه داروئي: آنتي بيوتيك، جديدترين عضو خانواده تتراسايكلين ها

 

 

شكل داروئي : پودر محلول در آب تركيب : هر 1گرم شامل 500 ميلي گرم داكسي سايكلين هاي كلت

 

 

حيوان هدف : انواع طيور

 

 

خصوصيات : داكسي سايكلين پودري زرد رنگ مي باشدكه به راحتي و به ميزان زياد در آب حل مي شود.

 

داكسي سايكلين يك آنتي بيوتيك وسيع الطيف است كه بيشتر عليه عفونت هاي موضعي و سيستميك كه توسط باكتري هاي گرم مثبت وگرم منفي وپروتوزوآها شامل آناپلاسما، تيلريا، ريكتزيا و بعضي مايكوپلاسماهاو… ايجاد مي شود، تجويز مي گردد.

 

 

به طور كلي اين دارو نسبت به دارو ديگر تتراسايكلين ها به ويژه بر E.coli و مايكوپلاسماها موثرتر و قويتر اثرمي كند.

 

 

فارماكوديناميك : داكسي سايكلين يك داروي باكتريواستاتيك است كه سنتز پروتئين داخل سلولي باكتري را با اتصال به زير واحد30 ريبوزوم مهار مي كند.

 

 

در اين راستا دسترسي tRNA به گيرنده روي ريبوزوم mRNA بلوكه شده و تشكيل زنجيرهاي پپتيدي مهار مي گردد. همچنين نفوذپذيري غشاءسيتوپلاسمي باكتري هاي حساس را تغييرمي دهد.

 

 

فارماكوكينتيك :  داكسي سايكلين به علت قابليت حل زيادش در بافت چربي، به سرعت و تقريبا‌ً به طور كامل از دستگاه گوارش جذب مي شود. همچنين  پخش و نفوذ آن در ساير بافت هاي بدن مانند قلب ، كليه ، ريه ، مفاصل ، عضلات ، مايع جنب و ترشحات ناي بسيار خوب است .

 

 

اثر داكسي ساكلين ازسايرتتراسايكلين ها طولاني تر و در آب هاي سخت و قليايي نيز پايداري آن بيشتر است.

 

داكسي سايكلين برخلاف ديگر تتراساكلين ها عمدتا از راه مدفوع دفع مي گردد، بنابراين در نارسايي هاي كليوي نيز مي توان ازآن استفاده كرد.

 

 

موارد مصرف خاص در طيورگوشتي، تخمگذار ،پولت، بوقلمون و كبوتر :

 

 

در درمان كلي باسيلوز ناشي از CRD, E.coli  ناشي از مايكوپلاسما گالي سپتيكم، پلي آرتريت ناشي از مايكوپلاسما سينوويه ، وباي ناشي از پاستورلامولتي سيدا، ورم روده نكروتيك ناشي از كلستريديا، سالمونلوزيس ، عفونت هاي استرپتوكوكي، استافيلوكوكي، لپتوسپيرا ، اورنيتوز و كلاميديوز درطيور، بوقلمون و كبوترمصرف اين دارو تجويز مي گردد.

 

 

 

ميزان و مصرف در طيور :

 

 

40ميلي گرم به ازاي هركيلوگرم وزن زنده يا 200-400

 

 

گرم در 1000ليتر آب آشاميدني به مدت 4-7 روز.

 

 

توجه: آب آشاميدني محتوي دارو بايد ظرف 24 ساعت استفاده شود.

 

 

برخي داروهايي كه مي توان با داكسي سايكلين مصرف نمود : تايلوزين، پلي ميكسين، كليستين ها، سولفاناميدها، فلورفنيكل و …

 

 

موارد منع مصرف : با توجه به اين كه اين دارو يك آنتي بيوتيك باكتريو استاتيك است نبايد با آنتي بيوتيك هاي باكتريسايد مانند پني سيلين ها مصرف شود. همچنين در مرغان تخمگذار كه تخم مرغ هاي آنها به مصرف انساني مي رسد ، منع مصرف دارد و اين دارو تداخل كمتري با يون هاي دو ظرفيتي مثل كلسيم، منيزيم، روي و آهن دارد.

 

 

اثرات جانبي : اصولا اثرات جانبي خاصي ندارد و يا به ندرت ديده شده است.

 

 

دوره پرهيز از مصرف :  درطيور گوشتي 4 روز و درتخم مرغ 8 روز است.

 

 

شرايط نگهداري : در جاي خشك و خنك و دور از نور و در دماي زير 25 درجه سانتي گراد نگهداري شود. از فريز كردن آن بايد اجتناب نمود و درب قوطي محتوي دارو را بايدمحكم بست.

 

 

بسته بندي : قوطي هاي پلي اتيلن 100 گرمي