پودر قابل حل در آب دانوفلوكساسين مزيلات 16.7 %
تركيب:
هر كيلوگرم دانوكسيفن® حاوي 167 گرم دانوفلوكساسين (مزيلات) است.
مكانيسم اثر:
دانوكسيفن® يك آنتي بيوتيك وسيع الطيف و باكتريسيد مي باشد كه بر ميكروارگانيسم هاي مقاوم شده در برابر ساير آنتي بيوتيك ها موثر است و با مهار آنزيم DNA gyrase  باكتري باعث انهدام آن مي شود. اين دارو روي باكتري هاي گرم مثبت، گرم منفي و مايكوپلاسماها موثر است.
موارد مصرف :
دانوكسيفن® در درمان  تورم  كيسه هاي هوايي، عوارض تنفسي و عفونت هاي ناشي ازE.Coli  و مايكوپلاسما(CRD Complex)  در طيور گوشتي و پولت ها و نيز مايكوپلاسموز طيور گوشتي در هفته اول زندگي كاربرد دارد.
مقدار و نحوه مصرف :
به ميزان 5 ميلي گرم دانوكسيفن‌® به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده پرنده در هر روز براي درمان بيماري هاي ناشي از باكتري E.Coli  شامل عارضه تنفسي و تورم كيسه هاي هوايي و نيز عفونت توام ناشي ازE.Coli  و مايكوپلاسما ( CRD Complex) توصيه مي شود. درمان بايد حداقل به مدت 3 روز و يا طبق نظر دكتر دامپزشك ادامه يابد. به صورت عملي 2 بسته دارو بايد در هر 1000 ليتر آب آشاميدني طيور حل شود. براي اطمينان از حل شدن مناسب دارو بهتر است ابتدا مقدار داروي مورد مصرف را در 10 ليتر آب ولرم به خوبي حل نموده و سپس به منبع اصلي آب آشاميدني طيور اضافه كرد. دارو را بايد هر روز به صورت تازه آماده نمود و در اختيار طيور قرار داد.
 شرايط نگهداري:
در دماي پايين تر از 25 درجه سانتيگراد و دور از رطوبت نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
در طيور گوشتي سه روز قبل از كشتار بايد مصرف دارو قطع شود. در طيور تخمگذاري كه تخم آنها مصرف انساني دارد، مصرف نشود.
تداخل دارويي:
مانند ساير فلوروكينولون ها با كاتيون ها و فلورفنيكل تداخل دارد.
موارد احتياط:
بعد از آماده سازي دارو دست هاي خود را با آب و صابون بشوييد. دارو از دسترس كودكان دور نگه داشته شود .
بسته بندي : ساشه هاي 150 گرمي‌