دانوفلوکساسین %16.7
پودر محلول در آب
دسته دارویی : آنتی بیوتیک (فلوئوروکینولون)
ترکیب : هرگرم حاوی 167 میلی گرم دانوفلوکساسین مزیلات می باشد.:
اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید 200 میلی گرم
موارد مصرف :
دانوفلوسین ® بر روی طیف وسیعی از باکتریهای گرم منفی مثل سودوموناس آئروژینوزا و گونه های کلبسیلا و بعضی از باکتریهای گرم مثبت و نیز گونه های مایکوپلاسما موثر است.
این دارو برای درمان عفونتهای تنفسی مثل  C.R.D.  و  C.R.D. Complex   و مایکوپلاسموز در طیورگوشتی و پولتها بکار میرود.
مکانیسم اثر:
دانوفلوکساسین یک آنتی بیوتیک باکتریسید و وسیع الطیف می باشد که با توقف عمل آنزیم DNAgyrase مانع سنتزDNA باکتری و در نهایت انهدام آن گردد.
فارماکوکینتیک کینولونها پس از مصرف خوراکی بخوبی جذب شده و در اکثر بافتهای بدن منتشر می شوند. بیشترین غلظت دارو در کلیه ها ،کبد و صفرا یافت می شود. دفع اکثر کینولونها عمدتاٌ از طریق ادرار و مقداری نیز از طریق کبد بصورت کونژوگه می باشد.
مقدار و روش مصرف :
2 تا 3 گرم پودر دانوفلوسین® در 10 لیتر آب آشامیدنی (5 میلی گرم دانوفلوکساسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن طیور)بمدت 3 روز
جدول راهنمای مصرف دانوفلوسین®در طیور:

وزن زنده گله

1000kg

1500kg

2000kg

2500kg

3000kg

4000kg

5000kg

مقدار دارو در کل آب آشامیدنی

30g

45g

60g

75g

90g

120g

150g

توجه: توصیه می شود مقدار داروی تجویز شده ابتدا در 10 لیتر آب حل گردد سپس به تانک اصلی آب مصرفی اضافه شود.
زمان پرهیز از مصرف : 3 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.
موارد منع مصرف : در مرغهای تخمگذار در زمان تخمگذاری استفاده نگردد.
موارد احتیاط:
– داروی تجویز شده باید روزانه آماده و مصرف گردد.
– پس از آماده سازی و مصرف دارو، دستها را کاملاٌ بشویید.
شرایط نگهداری : در محل خشک و در دمای پایین تر از 30درجه سانتی گراد ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  150 گرم