پودر محلول در آب – اشتهاآور

 

دسته دارويي:اشتهاآور( محرك شكمبه و اشتها آور)

شكل دارويي : پودر محلول در آب

تركيب دارو :هر گرم پودر حاوي :

سديم پروپيونات

400 ميلي‌گرم

كلسيم پروپيونات

250 ميلي‌گرم

اكسيد منيزيم

125 ميلي‌گرم

سولفات مس

0.45 ميلي‌گرم

سولفات كبالت

0.4 ميلي‌گرم

سديم كلرايد

20 ميلي‌گرم

موارد مصرف:
براي‌ متعادل‌ نمودن‌ محيط‌ شكمبه‌ وكمك‌ به‌ طبيعي‌ شدن‌ فعاليت‌ آن‌، درمان‌ اختلالات‌گوارشي‌ ناشي‌ از تغيير رژيم‌ غذايي‌، اعمال‌ جراحي‌ ومسموميت‌هاي‌ غذايي‌، درمان‌ كمكي‌ براي‌ كتوز اوليه‌ وثانويه‌ و سوء هضم‌هاي‌ حاصل‌ از بيماري‌هاي‌ تب‌دار.
مقدار و روش‌ مصرف:
گاوهاي‌ بالغ‌ و شتر: يك‌ بسته‌ 100 گرمي‌ در روز
گوسفند و بز:یک چهارم بسته‌ 100 گرمي‌ در روز
محتويات‌ يك‌ بسته‌ 100 گرمي‌ با مقدار آب‌ كافي‌(حدود 2 الي‌ 4 ليتر آب‌ آشاميدني‌) مخلوط‌ شود. درصورت‌ نياز پس‌ از 24 ساعت‌، مي‌توان‌ يك‌ دوز ديگرتجويز نمود.
شرايط‌ نگهداري:‌دور از نور،  در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي:‌ ساشه های‌ 100 گرمي‌