كليستين‌ 3000000 واحد بين‌المللي در هر گرم‌
پودر محلول در آب
شکل دارویی : پودر محلول در آب
 تركيب‌ : هر گرم‌ پودر حاوي‌ 3000000 واحدكليستين‌ سولفات‌( هر ساشه‌ 100 گرمي‌ حاوي‌300000000 واحد كليستين‌ سولفات‌) مي‌باشد.
موارد مصرف :‌ براي‌ پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌روده ای‌ ـ معدي‌ ناشي‌ از اشريشياكلي‌، سالمونلا و سايرباكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌ در طيور کاربرد دارد
مقدار و روش مصرف ‌:
-از طريق‌ آب‌ آشاميدني‌: :يك‌ ساشه‌ 100 گرمي‌ به ازای‌ هر500 ليتر آب‌ آشامیدنی به‌ مدت‌ 5 تا 7 روز متوالي‌
– از طريق‌ غذا:يك‌ ساشه‌ 100 گرمي‌ به ازای هر 250كيلوگرم‌ غذا به‌ مدت‌ 5 تا 7 روز متوالي‌
نكات قابل توجه :
دارو بايد بصورت روزانه تهيه و مصرف گردد و بلافاصله قبل از مصرف تهيه گردد.
در عفونت هاي ميكس (چند ميكرو ارگانيسم) داماكولبايد با يك آنتي بيوتيك اختصاصي بر ضد مايكوپلاسما  و گرم مثبت ها مانند:‌داماكيت،‌تايلوزين،‌تيالورين يا اسپكتينولين مصرف شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف :‌ مصرف‌ گوشت‌ طيور از 2روز پس‌ از قطع‌ تجویز دارو مجاز مي‌باشد.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي :‌ ساشه‌هاي‌ 100 و 500 گرمي‌