كليستين‌ 1200000 واحد بين‌المللي‌
پودر محلول در آب
شکل دارویی : پودر محلول در آب
تركيب‌ : هر گرم‌ پودر حاوي‌ 1200000 واحدكليستين‌ سولفات‌( هر ساشه‌ حاوي‌ 120000000واحد كليستين‌ سولفات‌) مي‌باشد.
موارد مصرف :‌ براي‌ پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌روده ای‌ ـ معدي‌ ناشي‌ از اشريشياكلي‌، سالمونلا و سايرباكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌ در طيور کاربرد دارد.
مقدار و روش مصرف ‌:
از طريق‌ آب‌ آشاميدني ‌: يك‌ ساشه‌ 100 گرمي‌ به ازای‌ هر200 ليتر آب‌ آشامیدنی به‌ مدت‌ 5 تا 7 روز متوالي‌
از طريق‌ غذا : يك‌ ساشه‌ 100 گرمي‌ به ازای هر 100كيلوگرم‌ غذا به‌ مدت‌ 5 تا 7 روز متوالي
نكات قابل توجه :
دارو بايد بصورت روزانه تهيه و مصرف گردد و بلافاصله قبل از مصرف تهيه گردد.
در عفونت هاي ميكس (چند ميكرو ارگانيسم) داماكولبايد با يك آنتي بيوتيك اختصاصي بر ضد مايكوپلاسما  و گرم مثبت ها مانند:‌تايلوزين،‌تيالورين يا اسپكتينولين مصرف شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌: :
مصرف‌ گوشت‌ طيور از 2روز پس‌ از قطع‌ تجویز دارو مجاز مي‌باشد.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و  دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه‌ 100 گرمي‌