تعریف:هم سرنگ 10 ميلي ليتري شامل تركيبات زير مي‌باشد: نووبایوسين ( ملح سديم) معادل 400 ميلي‌گرم پايه، پروكائين بنزيل پني‌سيلين 000ر200 واحد بين‌المللي ، آلومينيوم منواستارات تا 10 ميلي‌ليتر.

ويژگي هاي فارماكولوژيك:آلبا دراي پلاس تركيب استريل شامل آنتي بيوتيك‌هاي نووبايوسين ( ملح سديم) پروكائيين بنزين پني‌سيلين است.

پروكائين بنزيل پني‌سيلين، تركيب پايدار شيميايي از پني‌سيلين‌جي و پروكائين مي‌باشد.

اين تركيب به آرامي در مجاري پستان هيدروليز شده و سطح درماني آن براي مدت طولاني حفظ شود.

پني‌سيلين اثر آنتي‌بيوتيكي اختصاصي خود را مستقيماً عليه استرپتوكوكهاي مولد ورم پستان تحت باليني در دوره عدم شيرواري و قبل از آن اعمال مي‌كند.

پني‌سيلين روي استافيلوكوك‌هايي كه پني‌سيليناز توليد نمي‌كنند موثر مي‌باشد.

نووبايوسين توسط استرپتومايسيس نيوئوس توليد مي‌شود و مشابه پني‌سيلين يك اسيد است. اين تركيب در محيط اسيدي و بازي مايعات بدن حالت پايداري دارد.

 نووبايسين برروي باكتري‌هاي گرم مثبت به ويژه استافيلوكوك‌هاي موثر مي‌باشد.

نووبايوسين موجود در آلبادراي پلاس، به طور اختصاصي روي استافيلوكوك هاي مولد پني‌سيليناز كه به پني‌سيلين حساسيت ندارند اثر مي‌كند مطالعات داخل و خارج موجود زنده نشان دهنده اثر هم افزايي( سينرژيك) تركيب پني سيلين + نووبايوسين روي استرپتوكوكها و استافيلوكوك‌ها مي باشند.

بررسي‌هاي خارج از موجود زنده نشان داده است كه هر دو تركيب پني‌سيلين ونووبايسين روي اكتينومايسيس پيوژنس ، عامل ايجاد ورم پستان تابستاني موثر مي‌باشند.

مواردمصرف:براي پيشگيري و درمان اورام عفوني تحت پستان باليني ناشي از استافيلوكوك‌ها و استرپتوكوك‌ها در گاو خشك و آماده براي خشك كردن.

آلبادراي پلاس، همچنين براي كنترل ورم پستان تابستاني ناشي از اكتينومايسيس پيوژنس موثر است.

آلبادراي پلاس را نبايد در گاو شيري و آن دسته كمتر از 30 روز به زايمانشان باقي مانده است مصرف نمودُ.

هيچگونه عارضه ناخواسته اي بر اثر مصرف آلبادراي پلاس گزارش نشده است.

قبل از مصرف دارو را تكان دهيد. هيچگونه واكنش غير منتظره‌اي براثر مصرف اين دارو در گاو در دوره آبستني و شيرواري مشاهده نشده است.

همچنين، گزارشي از تداخل دارويي با ساير داروها موجود نيست.

ميزان و روش مصرف:فقط در دوره خشكي ( عدم شيرواري) مصرف شود.

حداقل 30 روز قبل از زايمان به كار برده شود.

در هر كارتيه يك سرنگ را خالي كنيد

1- شير كارتيه راكاملاً خالي كنيد

2- پستان و سر پستان‌ها را با آب گرم و يك تركيب ضد‌عفوني كننده مناسب شستشو داده و سپس خشك نماييد.

3- سرنگ حاوی دارو را به درجه حرارت بدن رسانده و خوب تكان دهيد.

4- بعد از خالي كردن محتويات سرنگ، سطح پستان را ماساژ دهيد تا سوسپانسيون به طور يكنواخت در داخل پستان پخش شود.

5- سرپستان را داخل محلول ضدعفوني كننده وارد كنيد.

برنامه كنترل اورام پستان:

1- ماشين شير دوش را تنظيم كرده و تميز نماييد.

2- ورم پستان حاد را در مراحل اوليه آن درمان كرده و موارد مزمن را جدا نماييد.

3- بعد از هر بار شيردوشي، پستان  را ضدعفوني كرده و بشوييد.

4- در شروع دوره خشكي گاو، از آلبادراي پلاس استفاده نماييد.

دوره پرهيز از مصرف :در خلال 72 ساعت بعد از زايمان از شير دام تحت درمان استفاده نشود.

دامها نبايد تا 30 روز بعد از آخرين درمان براي مصرف انسان كشتار شوند.

نكات قابل توصيه:با دارو هاي ديگر يا تركيبات داخل پستاني مخلوط نشود.

در حرارت اتاق ( 25-15درجه سانتي گراد) نگهداري نماييد.

دارو نبايد دچار يخ‌زدگي شود.

دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

سرنگ‌هاي خالي را به نحو مناسبي معدوم نماييد.