محلول استریل تزریقی دیمینازن استوریت
تركيب:
هر ميلي ليتر حاوي 70 ميلي گرم ديمينازن استوريت مي باشد.  ‌
مكانيسم اثر:
ديمينازن جهت درمان شيميايي تريپانوزوما موثر مي باشد. اين دارو به صورت غير قابل برگشت بر روي چرخه زندگي پيرو پلاسما موثر است و در موارد نادر در بعضي از گونه ها يك تزريق كافي نبوده و درمان بايد بعداز 24-12 ساعت دوباره تكرار شود. ‌
موارد مصرف:
ديمينازن جهت درمان گونه هاي مختلف بابزيوز مانند B.Canis ،B.bovis  و B.Ovis،B.equi  همچنين درمان تريپانوز و ميازيس ناشي از‌T.theileri ،‌T.equinum ،‌T.evansi ،‌T.congolense ،‌T.vivax ، T.equiperdum به كار برده مي شود. ‌
اين دارو در تمام گونه هاي حيوانات براي درمان بابزيوز و تريپانوزو ميازيس عضلاني و زير جلدي استفاده مي شود.‌
مقدار و نحوه مصرف:
اين دارو در اسب فقط به صورت عضلاني توصيه مي گردد. دوز درماني اين دارو بسته به نوع انگل و مقاومت آن در گونه هاي مختلف از2.5 تا 7 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن دام زنده به صورت تزريق عضلاني يا زير جلدي استفاده شود.‌
شرايط نگهداري:
در دماي بين30-5 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.   ‌
زمان پرهيز از مصرف:
تا 21 روز پس از درمان با ديمينازن از مصرف گوشت دام خودداري شود.‌
بسته بندي :
در ويال هاي 50 ميلي ليتري ‌