دسته دارويي:ويتامين

تركيب : در هر كيلوگرم دكابس حاوي تركيبات زير است:

IU

600000

Vitamin A

IU

2000

Vitamin E

mg

5000

Vitamin B1

mg

15

Vitamin B12

IU

1200000

Vitamin D3

mg

50000

Vitamin C

mg

10000

Vitamin B2

gr

Up to 1000

Excipient

مكانيسم اثر : تركيبي است از ويتامين هاي ضروري كه بر طبق نيازمندي هاي اساسي و فيزيولوژيك دام و طيور فرموله گرديده و سلامت، رشد بيشتر و مقاومت زيادتر آنها را تامين مي‌كند.

موارد مصرف :دكابكس در مواقع استرس نظير واكسيناسيون، رشد سريع، تغيير شرايط محيطي، كرچي، حمل و نقل، كمك به درمان بيماري هاي عفوني به طور غير مستقيم و جلوگيري از عوارض ناشي از كمبود ويتامين ها نظير تورم سراسري اعصاب و فلج شدن پنجه پا در جوجه ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ميزان مصرف ودوز درماني :

جوجه گوشتي و مرغ تخم‌گذار و مادر: به نسبت 1در 1000 در آب آشاميدني به مدت 10-5 روز

بوقلمون: به نسبت 2 در 1000 در آب آشاميدني به مدت 10-5 روز

گوساله: به نسبت 2 در 1000 در آب آشاميدني به مدت 10-5 روز

شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي:ظروف پلاستيكي 1 و 2 كيلوگرمي و قوطي 5 كيلويي و بسته هاي 1000 گرمي