طعم دهنده و محرک رشد فیتوژنیک
 تعریف: دایجستروم  به عنوان یک طعم دهنده و محرک رشد فیتوژنیک، ترکیبی شامل ده‌ها فرآورده گیاهی مختلف می‌باشد.  دایجستروم با تحریک اشتها باعث افزایش مصرف خوراک می‌شود. با مصرف دایجستروم ترشح آنزیم های گوارشی مانند آمیلاز، مالتاز، لیپاز، پپسین و غیره افزایش می یابد و در نتیجه روند هضم و جذب کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها به نحو چشمگیری بهبود پیدا می کند.
  با مصرف دایجستروم حجم کیسه صفرا و همچنین میزان ترشح صفرا افزایش پیدا می‌کند که بدین ترتیب مواد چربی موجود در خوراک بهتر توسط لیپاز تجزیه و جذب می شوند به طوری که میزان تری‌گلیسرید سرم خون نسبت به جوجه‌هایی که دایجستروم مصرف نکرده اند به مراتب بیشتر می‌باشد که گواهی بر هضم و جذب بهتر منابع چربی موجود در خوراک بوده و به معنای تامین انرژی بیشتر و جذب بهتر ویتامین های محلول در چربی و كاروتنوئيدها است.
 دایجستروم اثر قابل توجهی بر جذب مواد معدنی از جمله کلسیم و فسفر دارد و به وضعیت بهتر استخوان ها  کمک می کند و ریسک مشکلات مربوط به استخوان ها و غضروف ها و ایجاد فلجی های ناشی از آن که در دوره رشد شایع می باشند راکاهش می دهد.
 جذب بهتر مواد معدنی در طیور تخمگذار موجب کاهش مشکلات پوسته تخم مرغ، افزایش ضخامت پوسته وکاهش میزان تخم مرغ شکسته می‌گردد.
هنگام مواجهه با عوامل بیماری زا دایجستروم با افزایش لوكوسیت ها و آنتی‌بادی IgA در بدن باعث افزایش سطح ایمنی می‌شود.
آنتی بادی IgA در غشاهای موکوسی بدن به عنوان اولین سد دفاعی باعث غیر فعال شدن میكروارگانیسم های بیماری زا می‌گردد.
همچنین دایجستروم موجب تنظیم فلور میکروبی روده شده، میکروب های بیماری زا را به حداقل رسانده و در عین حال اثر سو بر باکتری های مفید مانند لاکتوباسیل ها ندارد. در نتیجه بهبود ایمنی بدن، مقاومت نسبت به عوامل بیماری ‌زا افزایش پیدا می كند كه علاوه بر بازده بهتر گله از نظر تولید، باعث كاهش تلفات و هزینه های دامپزشكی نیز می‌گردد.
دایجستروم تاثیرات بسیار مثبتی بر ارگان های داخلی بدن طیور دارد به طوریکه در لاشه ای که دایجستروم مصرف کرده میزان چربی احشا کمتر، حجم کیسه صفرا بیشتر، کبد کوچکتر و با لبه‌های تیز بوده و وضعیت روده به مراتب بهتر می‌باشد.
 میزان گاز آمونیاک در سالن های پرورش طیور همواره به عنوان یکی از عوامل مضر برای سلامتی طیور مطرح بوده است. دایجستروم با کاهش معنی دار سطح گاز آمونیاک سالن عوارض ناشی از هوای تنفسی نا سالم را به حداقل می‌رساند.
 مصرف دایجستروم از طریق مکانیسم های یاد شده فوق در نهایت باعث بهبود ضریب تبدیل، افزایش بازده و کاهش هزینه های تولید می گردد.
امروزه با توجه به عوارض جانبی و ممنوعیت مصرف محرك‌های رشد آنتی‌بیوتیكی، دایجستروم جایگزین مناسبی برای آنها محسوب شده و بدون هیچ گونه عوارض جانبی نتایجی بهتر از محرك های رشد آنتی بیوتیكی حاصل می شود .
دایجستروم فاقد هر گونه عوارض جانبی بوده و دوره منع مصرف ندارد.