دسته دارویی: ضد تب، ضد درد، ضد استرس، ضد التهاب و اشتهاآور.

 
ترکیب: هر گرم پودر حاوی: استيل ساليسيليک اسيد 200 میلی گرم، ويتامين ث 200 میلی گرم.

 
موارد مصرف:
– در موارد بروز بيماری های عفونی نظير نيوكاسل، آنفلوانزا، برونشيت، لارنگوتراكئيت، گامبورو، كلي باسيلوز، C.R.D.، كوريزای عفونی و ساير عفونتهای تنفسی، برای كنترل تب، بی حالي و بی اشتهايی گله ها و در مواردی كه گله دچار سندرم آسيت می شود.
– در موارد گرمای شديد براي جلوگيری از استرس گرمايی و شوک گرمايی.
– در مواقع واكسيناسيونهای مختلف به منظور كاهش عوار ض بعد از واكسيناسيون و استرس ناشی از آن.
– به منظور كنترل استرس ناشی از جابجايی طيور.

 
ميزان مصرف:
در هنگام تب شديد و يا در اوج گرما 1.5 كيلوگرم در هر تن خوراک افزوده شود و به مدت مورد نياز مصرف شود.
در هنگام پيشگيری به ميزان 1 كيلوگرم در هر تن خوراک به مدت 3 تا 5 روز مصرف گردد.

 
پرهیز از مصرف:
48 ساعت قبل از كشتار از مصرف دارو خودداري گردد.

 
شرایط نگهداری:
در جای خشك و خنك و دور از نور نگهداری گردد.

 
موارد احتیاط:
از تماس مستقيم با چشم و مخاط جلوگيری شود.

 
بسته بندی: پاكت های 5 كيلوگرمی.