دسته دارويي: كوكسيدیواستات شيميايي

 
تركيب: هر كيلوگرم دارو حاوي مقادیر زیر می باشد:

 

 

5 gr

Diclazuril granular

1000 gr

Excipients q.s. to

 

 

فرمول مولکولی :
C17H9Cl3N4O2

 

مكانيسم اثر: ديكلاميكس® داروی ضد کوکسیدیوز شیمیایی است اگرچه نحوه عمل ديكلازوريل دقیقاً شناخته شده نیست ولی روي مراحل جنسي و غير جنسي زندگي انگل اثر گذاشته و از طريق ايجاد اختلال در ساخت ديواره اووسيت ها چرخه زندگي انگل را مختل كرده و در نتیجه توليد اووسيت ها را كاهش مي دهد. هم چنين اين دارو از اسپوروله شدن اووسيت هاي توليدي جلوگيري مي كند، لذا در طول مدت مصرف اين دارو مقداري اووسيت هاي بدون اسپور توليد و دفع مي شوند.

 
مزاياي دارو:
– وجود اووسيت هاي بدون اسپور به ميزان كم در گله موجب تحريك سيستم ايمني طيور مي گردد.
– توزيع بافتي بالا در موكوزاي روده

– قابلیت استفاده دارو درجيره انواع طيور گوشتي، تخم گذار، مادر و بوقلمون.
– سميت پايين دارو.

 

 

موارد مصرف:
در جوجه های گوشتی : كنترل و پيشگيري از كوكسيديوز در طيور با توجه به مؤثر بودن اين دارو عليه ايمريا تنلا، ايمريا آسرولينا، ايمريا برونتي، ايمريا نكاتريكس، ايمريا ماگزيما.
بوقلمون های در حال رشد: برای پیشگیری از کوکسیدیوز ناشی از گونه های ایمریا آدنوئیدس، گالوپاوونيس و مله اگريمیتيس.

 
مقدار و روش مصرف:
به ميزان 200 گرم از دارو كه در يك تن خوراك بطوركامل مخلوط شده در تمام دوره پرورش و يا به صورت شاتل با ساير داروها مورد استفاده قرار داده شود.

 
تـوجـه! : برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می شود ابتدا پرمیکس ديكلاميكس® را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با 10 کیلوگرم خوراک در ادامه با 100 کیلوگرم خوراک و در نهایت با 1000 کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

 
تداخلات دارويي: به دليل ساختمان مشابه با تولترازوريل و به منظور جلوگيري از بروزمقاومت در طيور از مصرف همزمان خودداري شود. همچنین از مصرف همزمان اين دارو با تيامولين خودداري گردد.

 
موارد احتياط:
– دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
– در زمان مخلوط كردن دارو و يا حمل آن از دستكش و ماسك استفاده گردد.

– هنوز هيچ گونه مقاومتي براي اين دارو گزارش نشده است و براي جلوگيري از ايجاد مقاومت برعليه اين دارو توصيه مي گردد پس از يك يا دو دوره مصرف داروهاي كوكسيديواستات ديگري استفاده گردد.

 
اثرات جانبي: گزارش نشده است.

 
موارد منع مصرف: در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد استفاده نگردد.

 
زمان پرهيز از مصرف: 5 روز قبل از كشتار طيور بايد از جيره غذايي حذف گردد.
شرايط نگهداري : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.

 
بسته بندي: فویل آلومینیومی 5 كيلوگرمي