تعریف:هورمون پروستاگلاندين طبيعي

 ((PGF

تركيب:

5mg

Dinoprostone   (PGF)

1ml

Excipeints        q.s.f

شكل دارويي: محلول تزريقي

مشخصات:پروستاگلاندين ها تركيبات بيولوژيكي فعالي هستند كه تقريباً در بيشتر قسمت هاي بدن حيوانات يافت مي‌شود.

 پروستاگلاندين F2يك هورمون لوتئوليتيكي است كه موجب تحليل جسم زرد مي‌گردد.پروستاگلاندين موجود در انزاپروست از نظر شيميايي مشابه تركيبات طبيعي است.

موارد مصرف:

– ايجاد فحلي و نيز هم زماني فحلي در گاوها، تليسه ها و ماديان‌هاي سالم.

– درمان بيماري‌هاي مختلف دستگاه توليد مثل.

حیوان هدف:

– گاو و گوساله:

1- ايجاد فحلي: يك تزريق در گاوهاي شيري و گوشتي در طول دوره فعاليت تخمدان بين روز هاي 5 و 15 دوره فعاليت جسم زرد سبب نمايان شدن علايم فحلي بعد از 48 تا 72 ساعت مي‌گردد.

در گاوها و تليسه‌هايي كه در دوره فحلي خاموش باشند و به اولين دوره انزاپروست پاسخ ندهند، معمولاً در اثر تزريق دوز دوم 11 روز بعد از تزريق اول، فحل مي‌شوند.

2- درمان فحلي خاموش و يا آنستروس در گاوها: به واسطه تحليل جسم زرد و يا از بين رفتن سريع بافت غير قابل تشخيص لوتئال در ارزيابي باليني، علايم فحلي 3 تا 4 روز بعد از تزريق ظاهر مي‌شود ، درصورت عدم بروز فحلي بايد تزريق دوم انزاپروست 11 روز بعد تكرار شود.

3- درمان حيواناتي كه كيست جسم زرد و يا كيست فوليكولي جسم زردي دارند، تزريق انزاپروست به سرعت باعث تحليل جسم زرد شده و به دنبال آن فحلي ايجاد مي‌شود.

4- درمان سندرم تاخير در جمع شدن رحم، متريت مزمن يا تحت حاد (همراه يا بدون درمان آنتي‌بيوتيكي داخل رحمي)

از طريق تحليل جسم زرد، انزاپروست به مقدار قابل توجهي باعث بيشتر شدن فعاليت  و مكانيسم طبيعي دفاعي رحم مي‌گردد. يك تزريق ممكن است منجر به بهبود سريع ترشحات و التهاب ارگان هاي مختلف شود.

5- درمان سريع و موثر پيومترا.

6- ايجاد سقط در آبستني هاي ناخواسته: يك تزريق انزاپروست در هر زمان بين ماه هاي دوم تا ششم آبستني، 4 تا 6 روز بعد از تزريق موجب سقط جنين مي‌شود.

7- دفع جنين موميايي شده: جنين موميايي شده با يك تزريق انزاپروست دفع مي‌شود.

8- القاي زايمان: يك روز تزريق بعد از روز 70 آبستني موجب القاء زايمان مي‌شود

9- درمان سندرم برگشت فحلي: در حيواناتي كه مبتلا به سندرم برگشت فحلي مي باشند، درمان با انزاپروست مي تواند منجر به يك سيكل باروري جديد و ايجاد فحلي موثر گردد.

موارد منع مصرف:

– انزاپروست نبايد در حيوانات مبتلا به بيماريهاي دستگاه گردش خون ، گوارش و تنفسي استفاده شود.

– انزاپروست نبايد هم زمان با دارو هاي ضد التهابي غير استروئيدي( يعني دارو هايي كه فعاليت پروستاگلاندين ها را به تعويق مي اندازند) تجويز شود.

عوارض جانبي محصول :ندرتاً ممكن است به صورت گذرا با افزايش دماي بدن، بي قراري، تاكي پنه، تعريق و ترشح بزاق همراه باشد. اين علايم ممكن است 15 دقيقه بعد از تزريق ظاهر شده و بدون هيچ پيامدي تا حدود يك ساعت بعد فروكش كند.

دوز و نحوه مصرف: تزريق عضلاني يا زير جلدي در گاو تليسه به ميزان 5 ميلي ليتر برابر با 25 ميلي‌گرم دينوپروست براي هر حيوان

احتياط: خانم هاي باردار يا افراد مستعد، به بيماري آسم از تماس و مجاورت با دارو اجتناب نمايند. در صورت تماس دارو با پوست فوراً آن را با آب تميز شستشو دهيد.

زمان پرهيز:

گوشت: 24 ساعت

شير: مطرح نمي باشد.

شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.