ری اشور : کولین پوشش دار دامی با قابلیت هضم و جذب بیش از 90% می باشد.
موارد مصرف : مصرف ری اشور در دامهای بزرگ خصوصا گاوهای شیرده باعث افزایش تولید شیر ، انتقال بهتر از زمان خشکیبه تولید شیر  و ایجاد تعادل انرژی بعد از زايمان ، کاهش کتوز  ، جلوگیری از افزایش چربی در کبد و کمک به آبستنی می شود .
ویژگی ری اشور: تنها منبع کولین موجود در دنياکه قابلیت جذب بسیار بالا دارد و مصرف آن موجب کاهش ذخیره چربی دربافت کبد گردیده که این امر به نوبه خود افزایش تولید گلوکز را به همراه دارد ،تولید گلوکز بیشتر یعنی تشکیل کتون کمتر و کتون کمتر یعنی  گاو سالم تر،ری اشور مقاوم به حرارت به هنگام پلت شدن می باشد .
قابل مخلوط کردن با غلات و مکملهای پروتئینی ، ویتامینی و معدنی  و  ماندگاری ان در این مخلوط به مدت 4 تا  5 هفته می باشد .
 آنالیز ری آشور

کولین

حداقل  25%

کلراید

حداکثر 7.6%

چربی هیدراته گیاهی قابل جذب

%58-62

مواد همراه حجم دهنده ( چوب بلال )

%7-9

رطوبت

حداکثر 1%

  TMA 

حداکثر 50 ppm

سایر ذرات

حداکثر  2% بیش از مش 10

میزان مصرف : 30 تا 60 گرم در روز به ازاي هر راس
زمان مصرف :  2 الي 3 هفته قبل از زايمان و 2 الي 3 هفته بعد از زايمان
شرایط نگهداری :  در محل خشک نگهداری شود و پس از باز کردن بسته درب ان را مجددا ببندید، در دمای  کمتر از 50 درجه سانتیگراد نگهداری شود .
نوع بسته بندی : کیسه 11.35 کیلو گرمی
زمان ماندگاری : 2سال