ترکيب : هر کيلو گرم پرميکس روويت D3 حاوي : ويتامين 5000000D3  واحد بين المللي

 
موارد مصرف : پيشگيري و درمان عوارض ناشي از کمبود ويتامين D3
به حداقل رساندن اثرات منفي حاصل از نقائص اسکلتي

 
عوارض ناشي از کمبود ويتامين D3 :
ـ استئومالاسي         ـ نقص در معدنی شدن استخوانها
ـ کاهش توليد            ـ کاهش قابليت جوجه درآوري
ـ هيپو کلسمي          ـ اثر منفي بر ضريب رشد و تبديل غذايي

 
ميزان و روش مصرف :
ـ پيشگيري : 1 کيلو گرم پرميکس روويت D3 در يک تن خوراک
ـ درمان : 2 کيلو گرم روويت D3 در يک تن خوراک

 

موارد احتياط : پرميکس ويتامين D3 بايد با خوراک کاملا مخلوط شود . درمان را تا رفع علائم کمبود تحت نظر دامپزشک ادامه دهيد .

 
زمان پرهيز از مصرف : ندارد

 
شرايط نگهداري : در مکان خشک و خنک (25-2 درجه سانتیگراد) نگهداري شود

 
بسته بندي : کيسه هاي 10 کيلو گرمي