ترکيب : هر کيلو گرم پرميکس روويت B – plex حاوي :

 

ويتامين B1

1500 ميلي گرم

ويتامين B9

500 ميلي گرم

ويتامين B2

4000 ميلي گرم

ويتامين B12

20 ميلي گرم

ويتامين B3

10000 ميلي گرم

ويتامين H2

70 ميلي گرم

ويتامين B5

20000 ميلي گرم

کولين کلرايد

150000 ميلي گرم

ويتامين B6

2000 ميلي گرم

 
موارد مصرف : پيشگيري و درمان عوارض ناشي از کمبود ويتامينهاي گروه B
عوارض ناشي از کمبود ويتامينهاي گروه B :
ـ کم خوني                                  ـ بي اشتهايي و کاهش مصرف غذا
ـ کبد چرب                                   ـ کاهش رشد و افزايش ضريب تبديل خوراک
ـ ضايعات پوستي                          ـ تلفات جنيني و مرگ و مير هفته اول جوجه ها
ـ اختلال در متابويسم انرژي             ـ اختلال دستگاه عصبي ( ستاره نگري ـ پنجه خميده )
ـ کاهش توليد و اندازه تخم مرغ        ـ پرزهاي گرزي شکل در جنين و جوجه هاي جوان
 
ميزان و روش مصرف :
ـ پيشگيري : 1 کيلو گرم پرميکس روويت ب پلکس در يک تن خوراک
ـ درمان : 2 کيلو گرم پرميکس روويت ب پلکس در يک تن خوراک

 

 

موارد احتياط : پرميکس روويت ب پلکس بايد با خوراک کاملا مخلوط شود . ابتدا مقدار مصرفي را در 10 کيلو گرم غذا مخلوط کرده سپس آنرا به يک تن غذا اضافه نمائيد .

 
زمان پرهيز از مصرف : ندارد

 
شرايط نگهداري : در مکان خشک و خنک (25-2 درجه سانتیگراد)  نگهداري شود

 
بسته بندي : پاکتهاي 10 کيلو گرمي