دسته دارویی  : محرک رشد

شکل دارویی  : پودر
ترکیب دارو: ترکیب رومکس SC برای تامین احتیاجات گاوهای شیری در طول دوره شیرواری تهیه شده است. رومکس SC ترکیبی از روغن های ضروری با کیفیت بالا، مخمر زنده بهینه شده و مخلوط ویژه‌ای از ساپونین های تری ترپتوئیدی می‌باشد. رومکس SC سینرژیستی بین اجزای طبیعی تشکیل دهنده اش فرایند هضم، ماندگاری مواد مغذی و جذب را در دستگاه گوارش  بهینه می سازد.
1- روغن های ضروری ( به صورت Micro- Encapsulated)
روغن های ضروری در بخش های زیر سطحی بسیار از گیاهان به صورت مواد علامت دهنده و نیز جهت حفاظت علیه قارچ ، باکتری و ویروس ها وجود دارند. روغن های ضروری شامل تعداد زیادی از مواد فعال می باشد. اثر تحریکی روغن های ضروری روی معده ، افزایش ترشح شیره معده است و روی پوشش روده ای و غدد هضمی مربوطه ( مثل پانکراس)، تولید آنزیم های با منشاء داخلی را افزایش داده و باعث هضم بهتر و شکستن مولکول پروتئین می‌شود. روغن های ضروری دارای ویژگی هایی از قبیل تحریک سیستم ایمنی ، کاهش واکنش های التهابی بافت و غشاء های موکوسی و نیز کاهش تعداد سلول های سوماتیک در شیر می باشند. این ترکیبات، فرار و معطر می باشند، خوراک را خوش طعم نموده و با تحریک اعصاب و پرزهای چشایی، میزان دریافت غذا را افزایش می‌دهند.
2- ساپونین‌ها:
ساپونین های ترپنوئیدی غیر استروئیدی موجود در رومکس SC از درخت کویلا در آمریکای جنوبی استخراج و با کیفیتی بسیار بالا تهیه شده اند. ساپونین های غیر استروئیدی اثر تحریکی اندکی روی بافت پوششی جذب کننده روده دارند که باعث فعالیت سطحی بیشتر و ارتقاء مناسب گردش خون در دیواره روده می‌شوند. ساپونین ها با افزایش نفوذپذیری جدار روده ها به مواد مغذی موجب افزایش ماندگاری این مواد در روده و جذب آنها خواهند شد . همچنین ساپونین های غیراستروئیدی تولید گاز آمونیاک را در دستگاه گوارش و مدفوع کاهش میدهد که باعث بهبود یکپارچگی پوشش روده ای و بافت پوششی جذب کننده در میکروویلی ها می‌گردد . مزایای دیگر در این خصوص عبارتند از:
افزایش غلظت آمونیاک در شکمبه که نتیجه تجزیه پروتئین های باکتری ها و تک یاخته های می باشد، توسط ساپوتین ها کنترل می‌گردد.
کاهش غلظت ازت با منشاء آمونیاک در پلاسمای سلول و خون ، تحرک و پایداری اسپرم را بیشتر کرده و شرایط را در تلقیح مصنوعی بهبود می بخشد.
این مواد با مهار فعالیت آنزیم اوره آز در مدفوع، از تجزیه اوره به آمونیاک و آب جلوگیری می نمایند که از نظر زیست محیطی نکته حائز اهمیتی می باشد.
ساپونین ها اثر تحریکی روی دستگاه ایمنی دارند.
ساپونین ها دارای فعالیت ضد تک یاخته ای می باشند. زیرا این ترکیبات روی کلسترول موجود در غشاهای سلولی تک یاخته ای های دستگاه گوارش متصل می‌شوند.
3- مخمر زنده ساکارو مایسس سرویسیه:
ماکارومایسس سرویسیه ( سویه I 1077) به کاررفته در رومکس SC براساس مشخصات فنی زیر برگزیده شده است:
– سویه ای از مخمر است که حضورش در هر محیطی از نظر تجربه ای توسط روش DNA قابل اثبات می باشد.
– با شرایط شکمبه سازگار بوده و مقاوم به تجزیه پروتئولیتیک و آنتی بیوتیک ها است.
– ماندگاری ویتامین ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی مغذی در ابتدا توسط این مخمر در دستگاه گوارش صورت می‌گیرد . مخمر ساکارومایسس سرویسیه دارای اثرات ذیل می باشد:
– افزایش کل جمعیت میکروبی
– تنظیم تخمیر در شکمبه به طریق صحیح
– تنظیمPH : کاهش نوسانات PH پس از تغذیه و کاهش اسیدوز
– افزایش قابلیت هضم فیبر: بهبود جمعیت قارچ ها و اجرام سلو لایتیک
– تسریع تکثیر میکروبی : بشیتر در حیوانات جوان
– بهبود جمعیت باکتری های بی هوازی: توسط مصرف اکسیژن آزاد در نتیجه هضم شکمبه ای بهبود می یابد
افزایش خوراک و میزان اخذ ماده خشک توسط گاو و افزایش بهره وری
افزایش ذخیره غذایی در دوره های کمبود مثل دوره خشکی
جلوگیری از تولید اضافی اسید لاکتیک و ممانعت از وقوع اسیدوز
مقدار و روش مصرف  : روزانه 10 گرم از پودر رومکس SC برای هر راس گاو از طریق خوراک تجویز گردد.
مزایای اصلی مصرف رومکس SC   :
1- بهبود طعم خوراک و هضم آن با استفاده از یک ترکیب طبیعی
2- بهبود فلور میکروبی و تنظیم PH شکمبه( پیشگیری ثانویه از ایجاد آبسه های کبدی)
3- هضم بهتر و جذب بیشتر مواد مغذی
4- کاهش ضریب تبدیل
5- بهبود کیفیت شیر
6- افزایش میزان تولید شیر خصوصاً در دوران پیک و پایداری بالاتر منحنی شیردهی
7- جلوگیری از ضعف دام در دوران پیک تولید
8- کاهش آمونیاک محیط
شرایط نگهدار ی     :  در جای خشک ، خنک و دور از نور نگهداری شود.
بسته بندی  :  پاکت 5 کیلویی چند لایه در داخل سطل پلی اتیلنی