روكارنيتين
ويتامين ب كمپلكس+ال كارنيتين
محلول خوراكي

 
تركيب:

 

هر ميلي ليتر محلول حاوي:

 

ال-كارنيتين 30 ميلي گرم دكسپنتانول 10 ميلي گرم
تيامين 4 ميلي گرم پيرودوكسين 2 ميلي گرم
ريبوفلاوين 5 ميلي گرم اسيد فوليك 0.4 ميلي گرم
نيكوتين آميد 4 ميلي گرم سيانوكوبالامين 0.02 ميلي گرم
بيوتين 0.01 ميلي گرم  

 

 

موارد مصرف:جهت پيشگيري و درمان موارد كمبود ويتامين هاي گروه B و ال – كارنيتين در طيور و دام و همچنين جهت افزايش كيفيت لاشه مورد استفاده قرار مي گيرد.
گله هاي مادر:افزايش قابليت جوجه در آوري،افزايش مقاومت گله، افزايش كيفيت جوجه هاي از تخم در آمده و بهبود ضريب تبديل غذايي.
گله هاي تخمگذار: افزايش طول مدت تخمگذاري و بهبود ضريب تبديل غذايي و افزايش مقاومت گله.
گله هاي گوشتي: بهبود ضريب تبديل غذايي و افزايش مقاومت گله در مقابله با بيماري ها و استرس و نيز يكدست شدن گله.

 
ميزان و روش مصرف:نيم ليتر محلول خوراكي روكارنيتين در1000 ليتر آب آشاميدني به مدت2-3 روز.

 
موارد احتياط:
محلول ساخته شده حد اكثر تا 24 ساعت بايد مصرف شود.

 

دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

 
زمان پرهيز از مصرف: ندارد.

 
شرايط نگهداري:در جاي خشك و خنك (15-25 درجه سانتيگراد) وبه دور از نور نگهداري شود.