روداكسين 100
داكسي سايكلين 10%
محلول خوراكي

 

تركيب:هر ميلي ليتر از محصول حاوي 100 ميلي گرم داكسي سايكلين مي باشد.

 
موارد مصرف:داكسي سايكلين در پيشگيري و درمان CRD ، كلي باسيلوز ، مايكوپلاسموز و ساير بيماري هاي ناشي از ميكروارگانيسم هاي حساس به اين آنتي بيوتيك تجويز مي گردد.

 
ميزان و  روش مصرف:در طيور گوشتي 0.5 تا 1 ميلي ليتر از دارو در يك ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز متوالي.

 
موارد احتياط:
در بيماراني كه نسبت به اين دارو حساسيت دارند نبايد مصرف شود.
بر خلاف تتراسايكلين ها و اكسي تتراسايكلين،داكسي سايكلين را مي توان در بيماراني كه دچار نارسايي كليوي هستند استفاده كرد.
در طيوري كه تخم آنها به مصرف انسان مي رسد نبايد استفاده كرد.

 
تداخلات دارويي:مصرف داكسي سايكلين با كاتيون هاي 2 ظرفيتي و 3 ظرفيتي باعث كاهش در جذب داكسي سايكلين و يا ساير داروهايي كه حاوي اين كاتيون ها هستند مي گردد.مسهل هاي نمكي و يا ديگر داروهاي خوراكي كه حاوي كاتيون هاي آلومينيوم،كلسيم،منيزيم،روي و بيسموت معمولا با تداخلات بيشتري همراه هستند. توصيه مي گردد 1 تا 2 ساعت قبل يا  بعد از محصولات حاوي كاتيون داده شود.

 
زمان پرهيز از مصرف: مصرف دارو در طيور 5 روز قبل از كشتار بايد قطع گردد.

 
شرايط نگهداري:
در جاي خنك و دور از نور آفتاب نگهداري شود.
از يخ زدگي دارو جلوگيري نماييد.
دور از دسترس اطفال نگهداري شود.