پودر خوراکی حاوی کمپلکس ویتامین، سوربیتول، کلرید آمونیوم، سولفات منیزیم و سولفات سدیم
ترکیب:
Vitamin B1:                      10 g
Vitamin B2:                        2 g
Vitamin B6:                        2 g
Vitamin C:                        50 g
Vitamin PP:                       30 g
Ammonium chloride:        378 g
Magnesium sulphate:       212 g
Sodium sulphate:            212 g
Sorbitol:                          42 g
Excipient s.q.:                   1 kg
موارد مصرف: اهداف تغذیه‌ای، بهینه کردن بازده طبیعی گله با مصرف ویتامین‌ها و ریزمغذی‌های ضروری که در پودر رنیل ویتامینیوز موجود می‌باشد.
دوز و روش مصرف: به صورت محلول در آب آشامیدنی
طیور: 1 گرم برای هر لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا روز
سایر گونه‌ها: 1 گرم برای هر 10 کیلوگرم وزن زنده به مدت 3 تا 5 روز
توجه: رنیل ویتامینوز بازده طبیعی گله را افزایش داده و عملکرد فیزولوژیک گله را بهبود می‌بخشد.
هم‌چنین منجر به افزایش اشتها و آب مصرفی می‌گردد.
بسته بندی: 1 کیلوگرمی