مكمل دارويي خوراكي
گروه دارويي:
مكمل دارويي خوراكي
تركيبات:
هر ليتر از اين محصول حاوي 107 ميلي ليتر امگا 3 (اسيد لينولنيك) و 426 ميلي ليتر امگا 6 (اسيد لينولئيك ) مي باشد.
موارد مصرف:
Racing Oil تركيبي سرشار از اسيدهاي چرب ضروري مخصوص اسب هاي مسابقه است. تجويز روزانه اين محصول موجب تأمين انرژي كافي براي فعاليت هاي هوازي،‌ افزايش استقامت،  كاهش حجم خوراك روزانه ، بهبود سيستم ايمني و بهبود باروري نريان ها مي شود.
روش مصرف:
  Racing Oil را مي توانيد به صورت مستقيم به حيوان خورانده يا با خوراك روزانه مخلوط نمائيد. معمولاً‌ 6-4 هفته طول مي  كشد تا ذائقه اسب به وجود روغن در خوراك عادت كند.
بنابراين توصيه مي شود در ابتدا روزانه 50- 30 ميلي ليتر از اين محصول را به حيوان خورانده و به تدريج مقدار آن را افزايش دهيد. به طور كلي Racing Oil تا 10% جيره روزانه حيوان قابل استفاده است.
مقدار مصرف:
اسب هاي در حال تمرين : 150-30 ميلي ليتر روزانه
اسب هاي مبتلا به اختلالات متابوليك و Tying up (رابدوميوليز ): 300-150 ميلي ليتر روزانه
بسته بندي:گالن 5 ليتري