ترکيب : هرگرم از محصول حاوي 200 ميلي گرم کلر تترا سايکلين هيدروکلرايد ميباشد

 
موارد مصرف :
طيور:
پيشگيري و درمان CRD ، عفونت کيسه هاي هوايي ، سينوويت عفوني طيور ، وباي طيور ( fowl cholera )، کلي باسيلوزيس ، بهبود ضريب تبديل غذايي ، جلوگيري از بروز عوارض نامطلوب ناشي از استرس ، بيماري تاج آبي و سينوزيت عفوني در بوقلمون .
گوساله و بره : عفونتهاي ناشي از اشرشياکولاي و سالمونلا ، پاستورلوزيس ، ورم پستان ، ذات الريه گوساله ، آناپلاسموزيس .

 
ميزان و روش مصرف :
طيور :
محلول در آب آشاميدني : 100 گرم در 100 ليتر آب آشاميدني به مدت 5 تا 7 روز متوالي .
مخلوط با خوراک : 2000-1500گرم در هر تن غذا به مدت 5 ـ 7 روز متوالي .
 

گوساله و بره : 100-75 ميلي گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن در روز در آب يا غذا به مدت 3 تا 4 روز متوالي .

 
موارد منع مصرف :
در موارد حساسيت مفرط به تترا سايکلين ها و يا در نارسايي کبدي و کليوي تجويز نمي شود . ضمناً مصرف اين دارو در مرغان تخمگذار ممنوع است .
 

موارد احتياط :
ـ دور از دسترس کودکان نگهداري شود .
ـ محلول دارويي بصورت روزانه تهيه شده و طي 24 ساعت مصرف شود . همچنين در مناطقي که از آبهاي سخت استفاده ميشود ، لازم است هر12 ساعت محلول تازه تهيه گردد .
 

زمان پرهيز از مصرف :
3 روز قبل از کشتار، مصرف دارو را قطع کنيد.

 
شرايط نگهداري : در مکان خشک و خنک (25 ـ 2درجه سانتيگراد) و دور از نور خورشيد نگهداري شود .

 
بسته بندي : ساشه هاي 5 + 500 گرمي