ترکيب : هر کيلو گرم پرميکس روويت C حاوي : ويتامين C ( اسکوربيک اسيد ) 150000 ميلي گرم

 
موارد مصرف : پيشگيري و درمان عوارض ناشي از کمبود ويتامين C
عوارض ناشي از کمبود ويتامين C :
ـ افزايش تلفات در شرايط استرس گرمايي                    ـ کاهش باروري در خروس
ـ عدم حصول پيک تخم گذاري                                    ـ کاهش قابليت جوجه درآوري
ـ افزايش موارد خستگي در قفس مرغهاي تخمگذار          ـ کاهش پاسخ ايمني
ـ افزايش شکستگي پا به هنگام حمل و نقل گله هاي تخم گذار
ـ افزايش تعداد تخم مرغهاي شکسته و پوسته نازک پس از چهل هفتگي
ـ افزايش موارد بد شکلي و استئوميليت در گله هاي گوشتي
 
ميزان و روش مصرف :
طيور :
ـ مرغ مادر : 1400 گرم روويت C در يک تن خوراک
ـ مرغ گوشتي : 1000 ـ 700 گرم  روويت C در يک تن خوراک
ـ مرغ تخم گذار : 700 گرم روويت C در يک تن خوراک
ـ گوساله شير خوار : 3300 گرم روويت C در يک تن خوراک

 
موارد احتياط : پرميکس ويتامين C بايد با خوراک کاملا مخلوط شود . ابتدا مقدار مصرفي را در 10 کيلو گرم غذا مخلوط کرده سپس آنرا به يک تن غذا اضافه نمائيد .

 
زمان پرهيز از مصرف : ندارد

 
شرايط نگهداري : در مکان خشک و خنک  (25-2 درجه سانتیگراد)نگهداري شود

 
بسته بندي : کيسه هاي 10 کيلو گرمي