گروه دارویی:

آنتی بیوتیک از خانواده فلوروكوينولون‌ها

 
ترکیب:
هر ميلي ليتر از اين دارو حاوي 100 ميلي گرم انروفلوكساسين مي باشد.

 
فارماكولوژي:
انروفلوکساسین آنتي بيوتيكی متعلق به دسته فلوروكينولونها و داراي خواص باكتريوسيدي مي‌باشد. تاثير اين دارو وابسته به غلظت مي‌باشد و بعد از حدود 20 الي 30 دقيقه پس از مجاورت با باكتري موجب مرگ آن مي‌گردد. اين دارو دارای اثرات پس-آنتي بيوتيكي قابل توجهي نسبت به هر دو دسته باكتري‌هاي گرم مثبت و گرم منفي می بوده و بر هر دو مرحله تكثير (ايستايي و رشد) باكتري موثر است. مكانيسم عمل اين آنتي‌بيوتيك از طريق مهار DNA-gyrase باكتري (يك نوع توپوايزومراز تيپ II) است که موجب اختلال در تكثير و سنتز DNA باكتري مي‌گردد همچنين در مرحله ايستايي با برهم زدن تعادل تراوايي غشاي فسفوليپيدي باكتري‌ها موجب مرگ آنها مي‌گردد.

 

اين آنتي بيوتيك بر روي بسياري از كوكسي‌ها و باسيل‌هاي گرم منفي موثر مي‌باشد، از جمله مي‌توان به اكثر سويه‌هاي سودوموناس آئروژينوزا، گونه‌هاي كلبسيلا، اشريشيا كولاي، انتروباكتر، كمپيلوباكتر، شيگلا، سالمونلا، آئروموناس، هموفيلوس، پروتئوس، يرسينيا، سراتيا و گونه‌هاي ويبرويو اشاره نمود. گونه‌هاي ديگري كه بصورت كلي به اين دارو حساس مي‌باشند شامل اين موارد مي‌باشند: بروسلا، كلاميديا، استافيلوكوك (از جمله گونه‌هاي توليدكننده  پني‌سيلين‌آز و مقاوم به متي‌سيلين) و مايكوپلاسما (به غير از عامل بيماري يون). اين دارو بر روي اكثر میکروارگانیسم های بي‌هوازي‌تاثير ضعيفي داشته و در درمان عفونتهاي ناشي از آنها غير موثر است.

 
فارماكوكينتيك:
اين دارو بخوبي جذب شده و غلظت بافتي آن 2 تا 3 برابر غلظت سرمي آن خواهد بود و در صفرا، كليه‌ها، كبد، ريه‌ها و سيستم تناسلي به بالاترين ميزان غلظت مي‌رسد. همچنين در استخوان، مايع مفصلي، پوست، عضلات، مايع زلاليه و مايع جنب به غلظت درماني  بسیار مناسب مي‌رسد. اين دارو در مايع مغزي نخاعي تنها ممكن است به 6 الي 10 درصد غلظت پلاسمايي برسد. دفع اين دارو به هر دو طريق كبدي و كليوي انجام می شود و در ادرار تا 50 درصد ممكن است بصورت تغيير نيافته از طريق تسويه گلومرولي و يا ترشح توبولي دفع شود. همچنين به علت دفع شدن از هر دو طريق در موارد اختلال در عملكرد كبدي يا كليوي به تنظيم دوز نياز نيست.

 
حیوان هدف:
گوسفند. بز. گاو. گوساله

 
موارد مصرف:
گاو وگوساله، گوسفند و بز: به عنوان درمان بيماري‌هاي ناشي از ميكروارگانيسم‌هاي حساس به انروفلوكساسين نظير عفونت‌هاي دستگاه تنفس ناشي از گونه‌هاي مايكوپلاسما و پاستورلا، عفونت‌هاي گوارشي ناشي از اشريشياكلي و همچنين ورم‌پستان ناشي از اشريشياكلي كاربرد دارد.

 
مقدار و روش مصرف:
گاو و گوساله، گوسفند و بز: جهت درمان عفونتهاي گوارشي و تنفسي و يا عفونت‌هاي ثانويه: 2.5 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به صورت زيرجلدي به مدت 3 روز متوالي تزريق گردد. در صورت ابتلا به عفونت‌هاي پيچيده‌ي تنفسي مي‌توان دوزاژ دارو را تا 5 ميلي‌گرم به مدت 5 روز متوالي افزايش داد.
جهت درمان ورم‌پستان ناشي از E.coli ، 5 ميلي‌ليتر روكساسين (5 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن) به صورت داخل وريدي آهسته به مدت دو روز متوالي تزريق گردد.

 

هشدارو موارد منع مصرف:
جهت پيشگيري مصرف نشود. در صورت سابقه حساسيت نسبت به كوئينولونها منع مصرف دارد. به دليل احتمال ايجاد ضايعات در بافتهاي غضروفي و مفاصل از مصرف اين دارو در حيواناتي كه در مرحله رشد سريع قرار دارند خودداري شود. مصرف اين دارو در اسب مجاز نيست. از تزريق داخل بافت پستاني خودداري گردد. در صورت عدم عملكرد صحيح كليه با احتياط مصرف شود. تزريق داخل وريدي اين دارو به گوساله‌ها توصيه نمي‌گردد.
تزريق اين دارو ممكن است التهاب موضعي ايجاد كند كه پس از 72 ساعت مرتفع مي‌گردد.
در طول دوره درمان از دهيدراته شدن حيوان جلوگيري شود.
در صورت آلوده شدن پوست و يا چشم فرد تزريق كننده با دارو سريعا با آب شستشو داده شود. در صورت تزريق به خود سريعاً به مراكز درماني مراجعه گردد.

 
زمان پرهيز از مصرف دارو:
تزريق زيرجلدي:
گوشت و احشاء: در حين درمان و تا 10 روز پس از آخرين تزريق زيرجلدي به مصرف غذايي انسان نرسد.
شير: در حين درمان و تا 84 ساعت و يا 7 دوشش پس از آخرين تزريق زيرجلدي به مصرف غذايي انسان نرسد.
تزريق داخل وريدي:
گوشت و احشاء: در حين درمان و تا 4 روز پس از آخرين تزريق داخل وريدي به مصرف غذايي انسان نرسد.
شير: در حين درمان و تا 72 ساعت و يا 6 دوشش پس از آخرين تزريق وريدي به مصرف غذايي انسان نرسد.

 
شرایط نگهداري:
دور از نور و در دماي پائينتر از  25 درجه سانتي گراد نگهداري شود. از يخ زدگي محافظت گردد.
دور از ديد و دسترس اطفال نگهداري شود.
در هواي سرد امکان بروز کريستاليزاسيون وجود دارد که با قرار دادن ويال در آب گرم رفع مي‌گردد.

 
طول عمر قفسه‌اي:
طول عمر قفسه‌اي 2 سال پس از توليد.
طول عمر قفسه‌اي پس از اولين مصرف (ورود سرسوزن) 28 روز.

 
بسته‌بندي:
ويال‌ 100 ميلي‌ليتري قهوه ای