Ranzyme 3000 M
رانزیم 3000
تعریف
رانزیم 3000 ام حاوی آنزیم فیتازی است که از فرآوری قارچ آسپرژیلوس اوریزا   بدست آمده است. این سویه قارچ توسط ژن فیتاز حاصل از . Peniphoria lycii   تغیر شکل یافته است.
فیتاز باعث افزایش قابلیت هضم و آزاد سازی فسفر های باند شده به فیتین در خوراک طیور می گردد.
رانزیم فاقد فعالیت آنتی باکتریال و سلولهای زنده باکتریائی می باشد.
آنالیز گارانتی شده:
هر گرم پریمیکس رانزیم حاوی حداقل 3000 واحد FYT   می باشد.
یک واحد فیتاز ( FYT ) مشتق شده از آسپرژیلوس اوریزا مقداری از آنزیم میباشد که باعث آزاد شدن 1 میکرو مول فسفات غیر آلی از فیتات سدیم در هر دقیقه و در دمای 37درجه سانتیگراد و  PH  5/5 می گردد.
ترکیبات :
• سولفات سدیم
• پودر سلولز
• کربنات کلسیم
• روغن گیاهی هیدروژنه
• دکسترین
• عصاره خشک شده حاصل از تخمیر آسپرژیلوس اوریزا
• آرد گندم
• عصاره غلیظ شده ذرت تخمیری
میزان و روش مصرف :
جوجه های گوشتی : 500 تا 1000 گرم پریمیکس در هر تن خوراک آماده
مرغهای تخمگذار: 200 تا 300 گرم پریمیکس در هر تن خوراک آماده
رانزیم برای استفاده در خوراک های مش طراحی شده است، در صورت نیاز به پلت کردن خوراک که مستلزم شرایط حرارت بالا  و فشار می باشد توصیه می شود از رانزیم CT   که مقاوم به حرارت می باشد استفاده گردد.
نگهداری: در محیط خشک ودر دمای اتاق (25 درجه سانتیگراد) به صورت در بسته نگهداری شود.
پس از باز کردن درب پاکت در مدت کوتاهی مصرف شود.
تاریخ مصرف: بهترین زمان مصرف تا 12 ماه پس از تاریخ تولید میباشد.
احتیاط:این محصول ممکن است باعث تحریکات چشم،پوست و تنفسی گردد.تنفس مستقیم این محصول باعث تحریکات آلرژیک در افراد حساس میگردد.
بسته بندی:پاکت 5 کیلویی