زیماروکس
آنزیم روکسازیم 20%
(پودر مخلوط با خوراک)
دسته دارویی : انزیم
ترکیب : هر گرم حاوی ترکیبی از آنزیمهای زیر می باشد.
Endo-1,4-β-Glucanase(Cellulase activity): min.1600 u/g
Endo-1, 3(4)-β-Glucanase(Glucanase activity): min.3600 u/g
Endo-1,4-β-Xylanase(Xylanase activity): min.5200 u/g
موارد مصرف :
زیماروکس® بعلت داشتن کمپلکس آنزیمی مشتق از Trichoderma Longibrachiatum جهت بهبود ارزش غذایی (قابلیت استفاده از انرژی و پروتئین) جیره های طیور پرورشی شامل گندم،جو، ذرت، سویا،چاودار،تریتیکاله و … استفاده می شود. این آنزیم با کاهش چسبندگی مواد غذایی در دستگاه گوارش و هضم و جذب بهتر مواد مغذی باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی می شود.
مقدار و روش مصرف :
طیور گوشتی : 750-500 گرم از آنزیم در یک تن خوراک.
طیور تخمگذار : 800-400 گرم از آنزیم رکسازیم در یک تن خوراک.
بوقلمون،اردک و غاز : 750-500 گرم از آنزیم در یک تن خوراک.
زمان پرهیز از مصرف : ندارد.
موارد منع مصرف: ندارد
موارد احتیاط :
– از استنشاق غبار آنزیم خودداری شود.
– در هنگام کار از ماسک،دستکش و عینک محافظ استفاده گردد.
– در صورت تماس با چشم فورا با مقدار فراوان آب به مدت 10 دقیقه شستشو داده شود.
– در صورت تماس با پوست، سریعاٌ لباسهای آلوده خارج و پوست با آب وصابون شسته شود.
– پس از بازکردن بسته بندی در مدت کوتاهی مصرف شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک ودر دمای اتاق(زیر 25 درجه سانتی گراد)، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  5 کیلوگرم