‌ بلوس رافوكسانايد 150 ميلي‌گرمي
شکل دارویی : بلوس
تركیب :‌ هر بولوس‌ حاوي‌ 150 ميلي‌گرم‌  رافوكسانايد مي‌باشد.
موارد مصرف‌  :  مصرف‌‌ رافوكسانايد عمدتاً در درمان‌فاسيولوز ناشي‌ از اشكال‌ بالغ‌ فاسيولاهپاتيكاو فاسيولا ژيگانتيكادر گوسفند، بز و گاو بوده‌ و اثربخشي‌مطلوبي‌ بر‌ كپلك‌هاي‌ نابالغ ( 6 هفته به بعد)‌ نيز دارد.
رافوكسانايد دردرمان‌ همونكوزيس‌، بونوستوميازيس‌ و لاروهاي‌ بيني‌گوسفند‌ نيز به‌كار مي‌رود.
مقدار و روش‌ مصرف‌ : بهتر است قرص ها با استفاده از دستگاه خوراندن قرص به ام خورانيده شود.
گوسفند و بز :  7.5 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده دام( يك‌بولوس‌ 150 ميلي‌گرمي‌ براي‌  20 كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌) .
گاو :7.5 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
دز بالاتر از 45 ميلي گرم براي هركيلو گرم ممكن است باعث تغييرات پاتولوژيك چشمي در گوسفند گردد، كه امكان دارد باعث كوري شود.
در گاو تجويز 125 ميلي گرم بصورت تك دز موجب كوري نمي شود.
رافوكسان را مي توان با ساير داروهاي ضد انگل بدون اثرات مضر مصرف نمود.
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌:
گوشت و شیر: 28 روز
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی ‌: جعبه‌ های 100 عددي‌