دسته دارويي : آنتي بيوتيك

 
تركيب دارو :

 

 

333 mg

Sulfadimine Sodium

100 gr

Excipients q.s. to

 

 

 

مكانيسم اثر : سولفاديميدين ، سولفاناميد وسیع الطيفي است كه در رقابت با پارا آمينو بنزوئيك اسيد ، سبب مهار اسید فوليك و در نتيجه وقفه در سنتز پروتيئن باكتري ها مي گردد و باكتريو استاتيك مي باشد. دارو پس از تجويز خوراكي بسرعت جذب شده و در بافت هاي بدن به خوبي منتشر شده و جذب سريع وماندگاري نسبتاً طولاني دارو در خون سبب تأثير مطلوب آن مي گردد. سولفاديميدين در كبد متابوليزه شده ، بخش عمده آن از طريق ادرار و مقدار كمي نيز از طريق مدفوع، صفرا ، تعريق ، و شير دفع مي گردد.

 
موارد مصرف : سولفاديميدين داراي طيف اثر وسيع ضد ميكروبي بوده و بر روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي مانند استرپتوكوك ، استافيلوكوك ، باسیلوس آنتراسيس، كلستريديوم تتاني ، و پرفرژنس، اشرشياكولي ،‌سالمونلا، پاستورلا، كلاميديا، و تك ياخته هايي مانند كوكسيديا ، توكسوپلاسما مؤثر است .

 

موارد مصرف سولفاديميدين سديم در حيوانات مختلف عبارت است از : در طيور و بوقلمون : كوكسيديوز، وباي مرغان ، كوريزاي عفوني در نشخوركنندگان : ديفتيري گوساله ها ، گنديدگي سم ، اکتینوباسيلوز، متريت، پلي آرتريت ،‌كوكسيديوز و ورم پستان در گوشتخواران: پنوموني و آنتريت.

 
مقدار و روش مصرف :طيور: 134 تا 196 ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم وزن زنده ،روزانه به مدت 4 روز متوالي(هر 250 ميلي ليتر در 125 ليتر آب آشاميدني روزانه)

 
نشخواركنندگان:شروع درمان:220 ميلي گرم سولفاديميدين سديم به ازاي هر كيلو گرم وزن زنده در روز اول(30 ميلي ليتر به ازاي هر 50 كيلو گرم وزن). ادامه درمان:110 ميلي گرم سولفاديميدين سديم به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده در روزهاي دوم و سوم و چهارم ( 15 ميلي ليتر از محلول خوراكي به ازاي هر 10 كيلوگرم) گوشتخوران : شروع درمان : 55 ميلي گرم محلول به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده در روز اول ( 1.5 ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن زنده ). ادامه درمان : 27.5 ميلي گرم محلول به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده در روزهاي دوم و سوم ، چهارم و پنجم ( 0.75 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن).

 
موارد منع مصرف : در نارسايي هاي كبدي و كليوي ، توأم با داروهاي آنتي اكسيد، املاح كلسيم، ويتامين K3 و حساسیت به دارو منع شده است. در گاوهاي شيري 20 ماه و بيشتر ، گوساله ها تا يك ماهگي و طيور تخم گذار نبايد مصرف شود .

 
عوارض جانبي : اسهال، استفراغ، كريستالوري، و انسداد مجاری ادراري، ضعف عضلاني و آنتي همولیتیک ديده مي شود.

 
زمان پرهيز از مصرف : در طيور گوشتي، گاو، گوساله، گوسفند و بز 10 روز و در شير 4 روز مي باشد.

 
شرايط نگهداري : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید

 

بسته بندي : شيشه هاي 250 ميلي ليتري.