تركيب:  هر ميلي ليتر از این دارو حاوي:

سولفاديازين

400 ميلي‌گرم

تري متوپريم

80 ميلي‌گرم

مكانيسم اثر: بلوكه كردن سنتز اسيد فولينيك يا تاثير سينرژيسم سولفاديازين و تري متوپريم

 تعریف : سولفاديازين و تري متوپريم يك سوسپانسيون آبكي سفيد رنگ است. در حالت سكون يك توده رسوبي شيري رنگ در ته شيشه تشكيل مي‌شود كه با تكان ملايم شيشه مجدداً به حالت سوسپانسيون در مي‌آيد.

با غلظت توصيه شده، سوسپانسيون دارو كاملاً در آب محلول ميشود.

موارد مصرف: سوسپانسيون خوراكي سولفاديازين و تري متوپريم جهت درمان موارد زير به كار برد:

كلي سپتي سمي ( كلي باسيلوز)

كوريزاي عفوني

آرتريت استافيلوكوكي

پاستورلوز ( شامل وباي مرغان و بوقلمون)

سالمونلوز ( شامل تيفوئيد طيور و بيماري پولوروم)

عفونت هاي باكتريايي ثانويه ناشي از بيماري هاي تنفسي ،ويروسي و مايكوپلاسموز

پيشگيري از عفونت هاي باكتريايي در هنگام ريسك بروز اين بيماري ها مانند استرس ناشي از واكسيناسيون ، جابه جايي طيور ، تغييرات كيفي يا كمي خوراك و آب، ناراحتي هاي فيزيكي و غيره

ميزان و روش مصرف:

 براي به دست آوردن دوز نرمال محتواي يك شيشه 200 ميلي ليتري را در 1000 ليتر آب و براي تجويز دوز قوي‌تر يك شيشه 200 ميلي ليتري را در 500 ليتر آب آشاميدني حل نماييد.

درمان بايد روزانه به مدت 5 روز و يا تا 2 روز بعد از رفع علائم بيماري ادامه يابد. شيشه محتوي دارو را قبل از مصرف ، به آرامي و بدون آن كه منجر به ايجاد كف شود، به خوبي تكان دهيد.

پس از اضافه كردن دارو به حجم آب مورد نظر ، مجدداً محلول به دست آمده را به ملايمت هم بزنيد.

این دوز توصيه شده به خوبي در آب حل شده و محلول ثابت و يكنواختي را ايجاد مي‌نمايد.

نكات قابل توجه:

در طول دوره درمان فقط از آب آَشاميدني محتوي دارو استفاده نماييد.

از مصرف این دارو  در مرغاني كه تخم مرغ آنها به مصرف انساني ميرسد خودداري نماييد.

5 روز قبل از ارسال گله هاي گوشتي به كشتارگاه، درمان را قطع كنيد

دارو را در محل خنك و دور از نور خورشيد نگهداري نماييد.

از يخ زدن دارو جلوگيري نماييد

دارو را از دسترس كودكان دور نگهداريد.

بسته بندي:فلاكن شيشه اي 200 ميلي ليتري