سولفادي متيل پيريميدن + تري متوپريم
محلول تزریقی
دسته دارویی : آنتی بیوتیک
ترکیب : هر میلی لیتر  از  دارو  حاوی  200  میلی گرم  سولفادی متیل پیریمیدین و 40 میلی گرم تری متوپریم می باشد .
فارماکولوژی :
این  دارو حاوی دو آنتی بیوتیک سولفادی متیل پیریمیدین از  خانواده  سولفونامیدها و تری متوپریم یک دی آمینوپیریمیدین می باشد که این دوآنتی بیوتیک با اثر سینرژیستی باعث مهار سنتزپروتئین درباکتری شده و نهایتاً باعث مرگ میکروارگانیسم می گردند.
فرمولاسیون دارو بنحوی است که سریعاً از محل تزریق جذب شده و به سطح پلاسمایی مناسبی رسیده و در تمام بافتها منتشر می گردد.
سولفادی متیل پیریمیدین مانند سایر سولفونامیدها در رقابت با اسید پاراآمینوبنزوئیک مانع سنتزاسید دی هیدروفولیک  شده و تری متوپریم نیز  با  مهار آنزیم  دی هیدروفولات  ردوکتاز مانع از تبدیل اسید دی هیدروفولیک به اسید تتراهیدروفولیک می گردد و بدین ترتیب ترکیب این دو آنتی بیوتیک خاصیت باکتریوسایدی منحصر به فردی را سبب می گردد.
موارد مصرف :
در درمان بیماریهای تنفسی مانند Pneumonia & Bronchitis  و بیماری های مجاری ادراری و تناسلی مانند Nephritis , Metritis و نیز بیماریهای مجاری گوارشی مانند Colibacillosis & Salmonellosis  کاربرد دارد.و نیز دردرمان عفونتهای متعاقب بیماریهای ویروسی وگندیدگی سم،سپتی سمی و زخم های عفونی ،و نیز در پیشگیری از عفونتهای بعد از زایمان و جراحی ها به کار می رود.
مقدار و طريقه مصرف :
تزریق عضلانی ،وریدی ، زیر جلدی و یا داخل صفاقی این دارو مجاز می باشد .
اسب و گاو : 0.5 میلی لیتر بازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن
گوسفند و گوساله : 1  میلی لیتر بازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن
سگ و گربه : 0.1 میلی لیتر بازای هر کیلوگرم وزن بدن
موارد عدم مصرف :
– مصرف در دوران بارداری فقط طبق نظر دامپزشک مجاز می باشد .
– در موارد حساسیت به سولفونامیدها یا در موارد آسیبهای کبدی و یا دیسکرازی خونی تجویز نشود.
تداخل دارویی :
تجویز همزمان داروهای ضد التهابی، تب برها و ضد روماتیسم ها (مانندفینل بوتازون وسالسیلاتها ) باعث تجمع این دارو در بدن شده و دفع آن را به تأخیر می اندازد.
تجویز همزمان بی حس کننده های موضعی با گروه پاراآمینو بنزوات ها (مانند پروکائین وتتراکائین) اثر سولفونامیدها را بصورت موضعی خنثی می کند.
تجویز همزمان آنتی بیوتیکهای باکتریوساید مانند پنی سیلین ها و آنتی بیوتیکهای آمینوگلیکوزید با این دارو توصیه نمی گردد.
موارد احتیاط:
– تجویز دارو در اسب فقط بصورت وریدی توصیه می گردد.
– از مخلوط نمودن دارو با سایر محلولهای تزریقی پرهیز گردد.
– محلولهای تغییر رنگ داده شده مصرف نگردد.
– گاهی نگهداری دارو در درماهای پائین باعث ایجاد کریستال در آن می گردد که با گرم کردن ویال در آب گرم از بین خواهد رفت .
– مصرف بیش از اندازه دارو باعث علائم گوارشی مانند تهوع ،استفراغ و اسهال و مسمومیتهای عصبی مانند افسردگی ، سردرد و گیجی می گردد و نیز امکان دارد تورم صورت و ناتوانی مغر استخوان را همراه داشته باشد که در موارد شدید با تجویز اسید فولیک درمان می گردد.
زمان پرهیز از مصرف:
شیر :   3 روز
گوشت : 15  روز
شرایط نگهداری :
در دمای زیر 25 درجه سانتیگراد و بدور از نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد. و از فریز شدن دارو خودداری گردد.
دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.
بسته بندی :
ویالهای مولتی دز شیشه ای قهوه ای رنگ 20و 50 و 100 میلی لیتری.